Over de LVVP

LET OP: vraag voor 1 februari 2023 uitstel bij de Belastingdienst!

LET OP: vraag voor 1 februari 2023 uitstel bij de Belastingdienst!

26-01-2023 Print

Door een nieuwe, tot voorkort onbekende verplichting van de Belastingdienst, is er op dit moment veel onrust en boosheid bij een groot aantal partijen in de zorg, waaronder onder de LVVP. Deze verplichting om gegevens aan te leveren geldt ook voor een aantal van onze leden. De deadline voor aanlevering is 1 februari 2023. We adviseren leden die dit betreft dringend om uiterlijk 31 januari 2023 uitstel te vragen bij uw belastingkantoor voor het aanleveren van gegevens. Hiervoor is een voorbeeldtekst opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), die u kunt gebruiken. 

NB: Lees hier hoe u kunt voldoen aan de renseigneringsverplichting. 

Voor wie geldt deze verplichting?
Het gaat om praktijkhouders in de zorgsector die én werknemers in loondienst hebben én die daarnaast bedragen betalen aan anderen dan werknemers (zzp’ers, betalingen in het kader van onderlinge dienstverlening et cetera) die geen btw in rekening brengen (bijvoorbeeld omdat de prestatie valt onder de medische vrijstelling).

Als u werknemers in loondienst heeft, bent u inhoudingsplichtig (u heeft een loonheffingennummer en u doet aangiften loonheffingen). Geldt dit voor u, dan dient u uit eigen beweging gegevens aan te leveren. De Belastingdienst stuurt u hiervoor geen uitnodiging.

Deze zogenaamde ‘inhoudingsplichtige uitbetalers’ moeten vóór 1 februari 2023 melding doen van alle betalingen aan derden die daarover geen btw in rekening hebben gebracht. Het gaat dan over bedragen die u betaald heeft aan anderen dan werknemers, die aan u geen btw in rekening brengen. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw praktijk een waarnemer inhuurt of met onderlinge dienstverlening werkt. Die situatie komt in de zorg veel voor, waardoor deze verplichting grote gevolgen heeft voor de hele zorg.

Heeft u geen personeel in loondienst? Dan geldt de verplichting alleen voor u als u een uitnodiging krijgt van de Belastingdienst. (NB: dit in tegenstelling tot wanneer u wel personeel in loondienst heeft, dan dient u dit uit eigen beweging te doen en u wordt hiertoe dan ook niet uitgenodigd door de Belastingdienst.)

Meer informatie over de doelgroep kunt u hier vinden:

 

De deadline van 1 februari 2023 is veel te krap
De deadline van 1 februari 2023 voor het aanleveren van de gevraagde gegevens is veel te kort dag. Deze nieuwe regeling was tot voorkort bij vrijwel niemand bekend en de Belastingdienst heeft hierover degenen die dit betreft onvoldoende geïnformeerd. Daarom hebben de gezamenlijke partijen, waaronder de LVVP, op 25 januari jl. een bezwaarbrief geschreven aan verantwoordelijk staatssecretaris Van Rij, met als doel om in ieder geval voor belastingjaar 2022 de zorg uit te zonderen van aanlevering van de gegevens. Er is wel contact met het ministerie van VWS, maar er is nog geen officiële reactie van de staatssecretaris. Daarom adviseren we u dringend om uiterlijk 31 januari a.s. uitstel te vragen.

Voorbeeldtekst voor het vragen van uitstel
De LHV heeft op haar website een voorbeeldtekst gepubliceerd voor het vragen van uitstel, waar we dankbaar gebruik van maken:

“Hierbij verzoek ik als inhoudingsplichtige om uitstel voor het aanleveren van de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden zoals geregeld in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001. Gezien de aanlevertermijn die op korte termijn verstrijkt, lukt het niet om alle benodigde gegevens te verzamelen, omdat ik hierbij afhankelijk ben van derden. Graag wil ik uitstel tot X-X-2023”.

Richt uw verzoek aan de inspecteur van het belastingkantoor waar u (de aanleveraar) onder valt. Wie dat is, staat bijvoorbeeld op de aangiftebrief loonheffingen voor de inhoudingsplichtige aanleveraars en voor niet-inhoudingsplichtige aanleveraars op de uitnodiging om opgaven UBD (uitbetaalde bedragen aan derden) te doen.

We houden u op de hoogte
We volgen dit uiteraard nauwgezet en informeren u zodra er meer bekend is. Voor nu houden we het bij deze oproep om uiterlijk 31 januari aanstaande uitstel te vragen voor deze verplichting!

Ook interessant

Nieuwsbrief en webinar nieuwe beroepenstructuur voor de ggz

Op 24 januari 2023 vond een webinar plaats over de nieuwe beroepenstructuur voor de ggz. De direct betrokken bestuurders in het programma ...

Lees meer

Laatste oproep: doe mee met de LVVP-ledenenquête over regionale samenwerking

Regionale samenwerking komt steeds vaker voor in beleidsstukken van VWS, aanbestedingstrajecten van gemeenten en aan de overlegtafels over wachtlijsten van ...

Lees meer