Over de LVVP

Let op: wel informeren, niet adviseren!

Let op: wel informeren, niet adviseren!

11-11-2021 Print

Geef geen advies aan patiënten over de keuze van hun polis voor 2022. Dit is niet toegestaan. U mag patiënten wel uitleggen wat het verschil is tussen bepaalde polissen en wat dit betekent voor de vergoeding c.q. de hoogte van de eigen bijdrage. Voor de LVVP geldt hetzelfde: wij geven onze leden geen advies over wel of niet contracteren. De LVVP informeert u en voegt alerts toe aan het contractenoverzicht, zodat u goed kunt nadenken over de consequenties die bepaalde eisen voor u hebben. De keuze om te contracteren is aan u en kan wat ons betreft twee kanten op. De LVVP heeft hierover geen mening en geeft geen waardeoordeel.

Ook interessant

Kijk altijd op Mijn LVVP voor de actuele versie van het contractenoverzicht

Omdat we nog vragen hebben uitstaan bij verschillende zorgverzekeraars, wordt het LVVP-contractenoverzicht voor leden in de komende periode nog enkele ...

Lees meer

LVVP ondertekent veldafspraken zorgprestatiemodel niet

De LVVP heeft besloten om niet de veldafspraken over het zorgprestatiemodel te tekenen. Dit betekent niet dat we niet inhoudelijk ...

Lees meer