Over de LVVP

LVVP-analyse zorginkoopbeleid Menzis

LVVP-analyse zorginkoopbeleid Menzis

04-02-2016 Print

Analyse en commentaar

 

Het inkoopbeleid van Menzis is algemeen van aard geformuleerd. Naar verwachting zullen zij in de komende maanden de inkoopspecificaties publiceren. Dan zal onder andere ook de tarifering bekend worden gemaakt.
 

Het beleid van Menzis ‘dat op basis van substitutie vanuit SGGZ (en de vroegere ELP-zorgvraag) zo’n 40%-50% van de GGZ zorgvragers in de GBGGZ terecht moet kunnen’, vindt de LVVP een zeer onrealistisch percentage, dat Menzis bovendien niet onderbouwt. Dit beleid leidt direct tot onderbehandeling van patiënten die geïndiceerd zijn voor g-ggz. Het lijkt Menzis hiermee meer om besparingen te gaan dan om de juiste zorg op de juiste plaats.

Heel concreet is Menzis opnieuw over parallelle dbc’s voor vrijgevestigden: deze worden niet vergoed.

Het onderwerp ‘ggz-toekomst, zorglandschap’ beschouwt Menzis als een belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren. Menzis zal per 2020 alleen nog (regionale) zorginkoopafspraken maken met die vrijgevestigde (groeps)praktijken die lid zijn van een zorggroep of coöperatie/vereniging, die regionaal formele samenwerkingsafspraken hebben met huisartsen en binnen de zorggroep/coöperatie/vereniging met gezamenlijke/uniforme kwaliteitsindicatoren werken.

Echter, het kwaliteitsstatuut stelt onder meer als eis dat de zorgaanbieder per 1 januari 2017 is ingebed in een professioneel netwerk. De eis die Menzis stelt, leidt daarmee tot onnodige kosten en extra administratieve lasten. Het lijkt er dan ook op dat Menzis een visie ontwikkelt die een gedateerd concept is voor de toekomst. 

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer