Over de LVVP

LVVP bepleit positie vrijgevestigden in gesprek met staatssecretaris Blokhuis

LVVP bepleit positie vrijgevestigden in gesprek met staatssecretaris Blokhuis

12-04-2018 Print

Op donderdag 12 april hebben LVVP-voorzitter Hans Kamsma, en directeur Judith Veenendaal namens de LVVP een gesprek met Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS. Aanleiding voor de afspraak is enerzijds het voornemen om een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de ggz te sluiten. In februari jl. stuurde de LVVP al een brief aan de staatssecretaris waarin we onze visie schetsen op de toekomst van de ggz.

Het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ bevat de opdracht aan de bewindspersonen van VWS om voor de periode 2019-2022 opnieuw hoofdlijnenakkoorden te sluiten voor een aantal sectoren, waaronder de ggz. We willen onze visie daarop en met name uw belangen als vrijgevestigd ggz-professional kenbaar maken aan Paul Blokhuis.

 

In de brief die we in februari 2018 aan de staatssecretaris stuurden, constateerden we dat er in toenemende mate een gat ontstaat tussen de gewenste en de feitelijk bestaande situatie in de ggz. Hierdoor komen concrete en vooral ook breed gedragen oplossingen niet van de grond. Hieraan ten grondslag liggen enkele fundamentele onderwerpen die om aandacht vragen:

 

  1. de onevenwichtigheid in de rollen en posities van de bij het stelsel betrokken partijen, waaronder die van de vrijgevestigde professionals;
  2. het inkoopbeleid en de complexe zorginkoopprocedures;
  3. de transparantie van het zorgaanbod in relatie tot privacywetgeving en kwaliteitsbeleid;
  4. de (te) forse toename van de administratieve lastendruk;
  5. de ggz in relatie tot de productstructuur in de nabije toekomst.

 

Per aandachtsgebied doet de LVVP een voorstel voor een oplossingsrichting. We zullen deze ook inbrengen in het gesprek met de staatssecretaris.

Ook interessant

Congrescommissie zoekt leden!

Met het geslaagde congres van september 2017 in het achterhoofd kijkt de congrescommissie alweer vooruit naar de nieuwe editie die najaar 2019 ...

Lees meer

LVVP zet zich in voor minder administratieve lasten

Afgelopen week hadden de ggz-partijen en zorgverzekeraars een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis over administratieve lasten. Ook de LVVP ...

Lees meer