Over de LVVP

LVVP bereidt zich voor op Wkkgz-klachtenregeling 2017

LVVP bereidt zich voor op Wkkgz-klachtenregeling 2017

04-02-2016 Print

Een van de verplichtingen vanuit de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een laagdrempelige klachtenregeling voor cliënten. Het wordt de opvolger van de huidige klachtenregeling onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), in welk kader de LVVP een klachtenregeling en een klachtencommissie heeft. De LVVP is bezig om haar leden ook nu weer te faciliteren bij de inrichting van de nieuwe klachten- en geschillenregeling onder de Wkkgz.

  • Klachtenfunctionaris

Zo moet elke zorgaanbieder per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, gaat de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen in het leven roepen, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Momenteel vindt de sollicitatieprocedure daarvoor plaats. De geselecteerde klachtenfunctionarissen gaan in het najaar een speciale training volgen zodat zij per 1 januari 2017 goed beslagen ten ijs komen. Hoewel de Wkkgz daartoe niet verplicht, wil de LVVP de klachtenfunctionarissen zodanig trainen dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.

  • Geschillencommissie

In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval 25.000 euro. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De LVVP beraadt zich op aansluiting bij een passende, professionele en onafhankelijke geschilleninstantie voor haar leden. We houden u op de hoogte van de resultaten.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer