Over de LVVP

LVVP bespreekt knelpunten jeugd-ggz met VNG

LVVP bespreekt knelpunten jeugd-ggz met VNG

04-02-2015 Print

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief meldden, hebben wij de door ons onder de leden verzamelde knelpunten over de transitie van de jeugd-ggz besproken in de werkgroep jeugd-ggz onder leiding van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Er is een viertal afspraken gemaakt over de privacy, het landelijke en regionale beleid en de administratieve lasten. En er komt een handreiking zorginkoopbeleid voor gemeenten en een handleiding voor zorgprofessionals.

De gemaakte afspraken behelzen:

  • Knelpunten die het landelijk beleid raken worden door de VNG opgepakt met de betreffende gemeenten;
  • Knelpunten die op regionaal niveau spelen worden door de LVVP opgepakt door de betreffende leden te adviseren een brief aan de wethouder van de gemeente te sturen met daarin een cc-verwijzing naar de LVVP. Daardoor kunnen wij actief inspelen op concrete knelpunten;
  • Knelpunten die de administratieve lasten raken, worden geagendeerd voor een overleg over dit onderwerp;
  • Knelpunten die de privacy raken worden geagendeerd voor een overleg dat de LVVP binnenkort heeft met de VNG en een aantal andere ggz-partijen. Wij zullen ons uitgangspunt met betrekking tot privacy in de Jeugdwet daarbij inbrengen (zie ook het volgende artikel in deze nieuwsbrief). Zoals de privacy van volwassen patiënten is gewaarborgd in de Zorgverzekeringswet (Zvw), dient dat ook voor jeugdige patiënten te gebeuren in de Jeugdwet. Op dit moment hanteren gemeenten verschillend beleid ten aanzien van de privacy; die blijkt niet overal goed gewaarborgd. Dat levert een zeer onwenselijke situatie op.

 

Handreiking zorg inkopen en handleiding onderhandelen

Vrijgevestigde ggz-professionals gaan gezamenlijk een handreiking zorginkoopbeleid opleveren voor gemeenten. Een concept is in de maak. Tijdens de volgende werkgroepvergadering van de VNG medio juni, wordt de handreiking geagendeerd. De definitieve versie is dan hopelijk eind juni gereed voor gebruik door gemeenten ten behoeve van hun inkoopbeleid 2016.

Gemeenten starten vóór de zomer met de onderhandelingsgesprekken met ook de vrijgevestigden. De LVVP biedt leden binnenkort een handleiding aan met daarin tips en trucs om een dergelijk gesprek zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

 

LVVP zoekt best practices

Eveneens voor de gesprekken met gemeenten, inventariseert de LVVP best practices in de jeugd-ggz. Leden kunnen deze gebruiken ter inspiratie voor hun eigen praktijk of voor onderbouwing van hun gesprekken met hun gemeente(n). Deze best practices worden op de LVVP-site geplaatst.

Wilt u uw best practice met ons delen, stuur uw informatie dan in via t.ruijl@lvvp.info. Via dit mailadres kunt u ook uw knelpunten aan ons blijven melden. Deze bespreken we zo nodig weer met de VNG.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer