Over de LVVP

LVVP betreurt vertraging bij aanlevering van ROM-data aan SBG

LVVP betreurt vertraging bij aanlevering van ROM-data aan SBG

04-02-2015 Print

Ondanks de ontstane onzekerheid rondom het bestuurlijk akkoord en inherent daaraan de ROM-verplichting, adviseren wij onze leden om te blijven ROM’en of ermee te starten. ROM kan namelijk een meerwaarde betekenen voor de praktijkvoering en voor de ontwikkeling van een eigen ‘taal voor kwaliteit’ voor de vrijgevestigde ggz-sector. Immers, vrijgevestigde ggz-professionals bieden effectieve én kostenefficiënte zorg. Die kwaliteit moet via een benchmark zichtbaar worden in kengetallen. Maar wanneer kunnen de ROM-data naar de Stichting Benchmark GGZ (SBG)?

Voor deze gewenste transparantie is het nodig dat de benchmark van de ROM-data via SBG op gang komt. In juni 2014 is het landelijke ROM-implementatieproject voor vrijgevestigde aanbieders gestart, waaraan ook de LVVP via stuurgroepbijeenkomsten deelneemt. En samen met SBG hebben wij een bijeenkomst over de communicatie georganiseerd voor de andere veldpartijen. Het implementatieproject heeft inmiddels een businesscase opgeleverd waarin met name de kosten voor het aanleveren van ROM-data inzichtelijk worden gemaakt.

 

Meerderheid LVVP-leden ROM’t

Inmiddels ROM’t zo’n 65% van onze leden in de LVVP ROM-portal. Het aantal ROM’ende leden ligt echter nog hoger, aangezien een deel van de leden gebruikmaakt van andere ROM-software. De LVVP heeft de indruk dat slechts een klein deel van de leden niet ROM’t. Tevens zien we in de ROM-portal een sterke stijging van het aantal cliënten waarbij wordt ge-ROM’d.
De leden ROM’en bij volwassenen en ouderen voornamelijk met de OQ-45 en Core-34. Bij kinderen en jeugdigen wordt vooral de S-Psy gebruikt. Naast deze verplichte ROM-instrumenten voor SBG, wordt er door de leden veelvuldig gebruikgemaakt van de trackinginstrumenten ORS en SRS.

 

Aanlevering van ROM-data via DIS naar SBG
Het ligt in de bedoeling dat de ROM-data via DIS aan SBG worden aangeleverd; zowel DIS als SBG moeten hier nog werkzaamheden voor uitvoeren. Echter, voordat hiermee gestart kan worden, dient er duidelijkheid te zijn of DBC-Onderhoud ofwel DIS dit mag gaan doen. DIS wordt namelijk onderdeel van de NZa. Ondanks de belofte van de NZa dat zij hier in december 2014 duidelijkheid over zou geven, is dit tot op heden niet gebeurd.

 

Aanlevering ROM-data niet mogelijk

Zolang de NZa geen duidelijkheid geeft over de rol van DIS, kunnen onze leden geen ROM-data aanleveren aan SBG. Dat betekent dat zij evenmin aan hun contractuele ROM-verplichtingen kunnen voldoen, geen feedback krijgen op de aan te leveren ROM-data en niet transparant kunnen zijn over de geleverde zorg. We vrezen dat als er niet snel duidelijkheid komt, er wellicht ook in 2015 geen aanlevering mogelijk zal zijn. De LVVP betreurt deze vertraging en maakt zich daar ernstige zorgen over.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer