Over de LVVP

LVVP bezig met afronding nieuwe klachtenregeling Wkkgz

LVVP bezig met afronding nieuwe klachtenregeling Wkkgz

04-02-2016 Print

Een van de verplichtingen vanuit de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een laagdrempelige klachtenregeling voor cliënten. Het wordt per 1 januari 2017 de opvolger van de huidige klachtenregeling onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), in welk kader de LVVP een klachtenregeling en een klachtencommissie heeft. De LVVP is bezig om haar leden ook nu weer te faciliteren bij de inrichting van de nieuwe klachten- en geschillenregeling onder de Wkkgz.

Voor de eerste opvang van klachten is inmiddels een viertal klachtenfunctionarissen geselecteerd om deel te nemen aan een speciale driedaagse training onder leiding van een deskundige. Voor de beslechting van geschillen heeft het bestuur gekozen voor aansluiting op De Geschillencommissie Den Haag waar een portaal zal worden ingericht speciaal voor de vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professional en zijn cliënten.
 

  • De klachtenregeling

Ter vervanging van de huidige klachtenregeling is een nieuwe regeling opgesteld conform de bepalingen vanuit de Wkkgz. De nieuwe klachtenregeling ligt momenteel ter beoordeling voor aan het LPGGz. De Wkkgz bepaalt namelijk dat de klachtenregeling gedragen dient te worden door een representatieve patiëntenorganisatie.

 

  • De klachtenfunctionaris

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die door de cliënt kan worden benaderd als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of krijgt hij onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die luistert, adviseert en ondersteunt. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, is de LVVP bezig een pool van klachtenfunctionarissen in te richten, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. De onlangs via een sollicitatieprocedure geselecteerde klachtenfunctionarissen gaan binnenkort een speciale training volgen, zodat zij per 1 januari 2017 goed beslagen ten ijs komen. Hoewel de Wkkgz daartoe niet verplicht, wil de LVVP de klachtenfunctionarissen zodanig trainen dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.

 

  • Geschillencommissie

In laatste instantie krijgt de cliënt vanaf 1 januari 2017 de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval 25.000 euro. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. Het LVVP-bestuur heeft onlangs een keuze gemaakt voor aansluiting op De Geschillencommissie Den Haag. Het is de bedoeling dat er een speciaal portaal komt voor cliënten van vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals. We stemmen momenteel e.e.a. af om tot een goede en werkbare invulling te komen.

 

Al met al zullen we op 1 januari 2017 klaar zijn, zodat onze leden aan de nieuwe wetgeving voldoen en er direct gebruik van kunnen maken.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer