Over de LVVP

LVVP blijft bij eis tot rectificatie door ONVZ en Menzis

LVVP blijft bij eis tot rectificatie door ONVZ en Menzis

15-10-2020 Print

Eerder meldden we u dat zorgverzekeraars ONVZ en Menzis de ggz-sector in het algemeen en ongecontracteerd werkenden in het bijzonder in verschillende uitingen neerzetten als graaiers, die oneigenlijk en onnodig gebruik maken van zorggeld. ONVZ geeft enerzijds aan dat het niet de intentie was om dit beeld te creëren, maar neemt anderzijds in de contracten op dat ongecontracteerden ‘in toenemende mate misbruik maken van onze restitutiepolis’. Menzis heeft ons bericht ontvangen, maar nog niet inhoudelijk gereageerd. Bovendien blijkt informatie op de website van Menzis verouderd, zowel de regels als de tarieven hebben betrekking op 2019. De LVVP blijft bij haar eis om rectificatie en breidt de eis richting ONVZ zelfs nog iets uit.

ONVZ: ongecontracteerden maken misbruik van de restitutiepolis
In de tekst die ONVZ heeft verspreid wordt het beeld neergezet van ongecontracteerden als een stelletje fraudeurs, die oneigenlijk en onnodig gebruik maken van zorggeld. ONVZ heeft aangegeven dat dit niet de intentie was en heeft dit beeld genuanceerd. In de contracten voor 2021 wordt echter onverbloemd gezegd dat ongecontracteerden in toenemende mate misbruik maken van de restitutiepolis. Gecontracteerden zouden zich daarentegen wel maatschappelijk verantwoord opstellen. Dit heeft ons onaangenaam verrast en gaat werkelijk alle perken te buiten.

Onze eis van rectificatie blijft onverkort staan en wordt nu uitgebreid met rectificatie van ook onderstaande (gecursiveerde) tekst.

Maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde aanbieders
Vanaf 1 januari 2021 voert ONVZ maximale vergoedingen in voor niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging en GGZ. Wij zien dat aanbieders zonder contract in toenemende mate misbruik maken van onze restitutiepolis. Terwijl gecontracteerde aanbieders, zoals u, zich maatschappelijk verantwoord opstellen. We maken met u afspraken om kwaliteit te verbeteren en de kosten te beheersen. Wij waarderen dat enorm en vinden dan ook dat er een verschil moet zijn in de vergoeding voor aanbieders met overeenkomst ten opzichte van aanbieders zonder overeenkomst.

Wij verzetten ons tegen deze framing c.q. het te kwader trouw afschilderen van ongecontracteerde professionals door ONVZ en eisen daarom van ONVZ de volgende aanpassingen:

  • rectificatie van de teksten;
  • middels een tekst die recht doet aan de werkelijkheid;
  • dus geen insinuaties van de gehele sector en geen gelijkstelling met de wijkverpleging;
  • binnen 10 dagen vanaf heden;
  • op website en in andere uitingen waarin vergelijkbare teksten zijn verspreid;
  • op vergelijkbare wijze zoals de huidige uitingen zijn gedeeld met verzekerden, zorgaanbieders en anderen.

 

Leden van de LVVP hebben verbolgen gereageerd op deze passages. Het LVVP-bestuur neemt dit hoog op en vindt de gewraakte teksten inmiddels onaanvaardbaar. Daarom blijft de LVVP bij haar eis om een spoedige rectificatie van ONVZ, die via dezelfde kanalen van ONVZ zal worden verspreid als de eerdere teksten. We wachten nog op een inhoudelijke reactie van ONVZ.

Menzis: nog geen inhoudelijke reactie
Ook zorgverzekeraar Menzis gebruikt formuleringen die ongecontracteerd werkenden in de ggz in een negatief daglicht zetten, waarop de LVVP van Menzis een rectificatie heeft geëist. Menzis heeft ons bericht ontvangen, maar nog niet inhoudelijk gereageerd of toezeggingen gedaan. Bijkomende klacht is dat de informatie op de website van Menzis verouderd blijkt: zowel de regels als de tarieven hebben betrekking op 2019.

Mochten beide verzekeraars hier geen gehoor aan geven, dan beraden wij ons volgende stappen.

Ook interessant

Uitspraak hinderpaalcriterium: generieke kortingspercentages niet langer houdbaar

Stichting handhaving vrije artsenkeuze spande een rechtszaak aan tegen de vier grootste zorgverzekeraars over het hinderpaalcriterium: of een verzekerde nu ...

Lees meer

Training morele oordeelsvorming: beslissen in lastige situaties

De LVVP organiseert op 8 september 2021 een trainingsdag morele oordeelsvorming voor LVVP-leden.  De training zal face-to-face plaatsvinden in Utrecht. Het aantal ...

Lees meer