Over de LVVP

LVVP-contractenoverzicht 2020 gereed

LVVP-contractenoverzicht 2020 gereed

19-09-2019 Print

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2020 is nu als download gepubliceerd op Mijn LVVP. Daar waar dat aan de orde is, hebben we de contractonderdelen voorzien van alerts. De contracten van CZ, VRZ, en Caresq, zijn nog niet beschikbaar; deze worden zodra ze er zijn in het overzicht meegenomen. U vindt de informatie per zorgverzekeraar onder de tabbladen, onderaan in het overzicht.

 

Stap in de goede richting

Partijen in de ggz zijn afgelopen jaar bezig geweest met het opstellen van geüniformeerde (non-concurrentiële) Algemene bepalingen die door alle zorgverzekeraars gehanteerd worden. Daarnaast bestaat de overeenkomst uit een zorgverzekeraar-specifiek gedeelte. Wij zien dit als verbetering. Op deze manier hoeft u deze Algemene bepalingen slechts één keer door te nemen. Afspraak is dat in het zorgverzekeraar-specifieke deel niet wordt afgeweken van de bepalingen die zijn opgenomen in het landelijk geüniformeerde deel en kunnen hier ook niet mee in tegenspraak zijn. De Algemene bepalingen kunnen in het zorgverzekeraar-specifieke deel wel worden aangevuld.

Helaas is gebleken dat niet alle zorgverzekeraars zich hebben gehouden aan de landelijke afspraken omtrent het gebruik van de Algemene bepalingen. In het contractenoverzicht kunt u precies zien wie zich niet aan de afspraken houdt. Uiteraard zullen wij dit op de landelijke tafels aan de kaak stellen, want op deze manier zullen de administratieve lasten niet afnemen.

Contractenoverzicht wordt steeds bijgewerkt

Nog steeds zijn niet alle zorgverzekeraars bereid hun contracten aan de LVVP te verstrekken voor het contractenoverzicht. Gezien het streven naar stimuleren van de contractering -dat is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz- vinden we het jammer dit te moeten constateren.

In het contractenoverzicht kan de LVVP alleen die zorgverzekeraars meenemen die de contracten al definitief hebben. Zodra CZ, VRZ en Caresq de contracten hebben aangeboden, zal de informatie over deze contracten aan het contractenoverzicht worden toegevoegd. U ontvangt van ons een melding zodra dat het geval is.

Gebruik steeds de meest actuele versie op Mijn LVVP

(Mede) om bovenstaande reden adviseren wij u om steeds het meest actuele overzicht op Mijn LVVP te raadplegen. Daarnaast zijn we over een aantal contractonderdelen nog in gesprek met verzekeraars. Het overzicht wordt steeds bijgewerkt met de meest actuele informatie. Raadpleeg steeds het online overzicht op Mijn LVVP en download het document dus niet naar uw eigen computer!

Het contractenoverzicht: vragen die u zichzelf kunt stellen

Aan de hand van informatie en eventuele alerts bij contractonderdelen kunt u besluiten om al dan niet een contract met één of meerdere zorgverzekeraars aan te gaan. U kunt zich bijvoorbeeld afvragen:

  • heb ik voldoende ruimte om patiënten van deze verzekeraar te behandelen met het opgelegde omzetplafond?
  • vind ik een verplichte productmix werkbaar in mijn praktijk?
  • vind ik het geboden tarief acceptabel?
  • worden er eisen aan mij gesteld die administratief te belastend zijn?
  • Wil ik een groepspraktijkcontract of een individueel vrijgevestigd contract?

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat contractering met zorgverzekeraars gestimuleerd dient te worden in plaats van het afstraffen van ongecontracteerd werken. Middels bijgaand overzicht willen wij u dan ook faciliteren. We vragen u om zorgvuldig te overwegen of u kunt voldoen aan de contracteisen die de zorgverzekeraar stelt.

Special zorginkoopbeleid 2020

De eerder gepubliceerde special over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor 2020 is als download te vinden op Mijn LVVP. Hierin vindt u ook de sluitingsdata per verzekeraar voor de contractering. Voor het gemak hebben we ze hieronder voor u op een rijtje gezet. Overigens is ons gebleken dat verzekeraars hun eigen planning niet halen. Van vele verzekeraars verwachten wij nog een nieuwe planning.

 

Overzicht sluitingsdata per verzekeraar
VerzekeraarSluitingsdatum vragenlijst VECOZODeadline tekenen contract
Caresq1 november 2019
CZ

 

27 september 2019

Nieuwe aanbieders g-ggz: aanmelden als belangstellende: 30 juni 2019, sluitdatum vragenlijst VECOZO: 31 augustus 2019

Nieuwe aanbieders gb-ggz: aanmelden als belangstellende: 27 augustus 2019, sluitdatum vragenlijst VECOZO: 27 september 2019

31 oktober 2019

 

DFZ1 november 2018

Nieuwe (niet-gecontracteerde) vrijgevestigde zorgaanbieders kunnen zich het hele jaar melden voor een overeenkomst die geldt t/m 2020. De overeenkomst gaat in de op de datum die de zorgaanbieder aangeeft, maar nooit eerder dan de eerste van de maand van melding. De overeenkomst loopt tot en met 31-12-2020.

DSW/a.s.r.1 oktober 2019 (aanmelden nieuwe contractpartijen)1 november 2019
Menzis18 oktober 20181 november 2019
VGZ – (einddatum nieuwe aanmeldingen: 1 oktober 2019)1 november 2019
VRZ1 november 2019
Zilveren Kruis31 oktober 2019

 

(Deels) niet-gecontracteerd werken?
Mocht u bij één of meerdere verzekeraars besluiten om geen contract aan te gaan, dan kunt u in onze handreiking op Mijn LVVP lezen hoe u de zorg vervolgens organiseert. Zo willen wij u faciliteren om tot een weloverwogen besluit te komen.

 

Ook interessant

Nationale (Ont)Regelmonitor: zorgverleners ervaren nauwelijks afname regeldruk

De toename van de regeldruk in de zorg lijkt te stagneren, maar zorgverleners ervaren nauwelijks vermindering in de praktijk. Onnodige ...

Lees meer

Hét congres voor de vrijgevestigde ggz-professional; mis het niet!

Het aftellen is begonnen! Nog 15 dagen en dan vindt hét congres voor de vrijgevestigde ggz-professional plaats in Amersfoort. Mis ...

Lees meer