Over de LVVP

LVVP dagvaart Achmea

LVVP dagvaart Achmea

04-02-2015 Print

Zoals u weet heeft onze juridisch adviseur enige tijd geleden een brief aan Achmea gestuurd over de onwenselijke opvraag van kopieën van verwijsbrieven bij vrijgevestigde ggz-professionals in het kader van ‘formele controle’. Wij zijn van mening dat dit een niet toegestane en disproportionele inbreuk is op de privacy van patiënten en op het beroepsgeheim van de zorgaanbieder. Omdat de rigide handelwijze van Achmea sindsdien onveranderd is gebleven, besloot het bestuur onlangs een rechtsgang in te zetten.

Onze advocaat heeft de dagvaarding inmiddels uitgebracht aan Achmea, nadat een van onze leden zich bereid verklaarde om deze procedure met ons aan te gaan. Haar deelname aan deze rechtsgang als vrijgevestigd ggz-professional is als individuele procesgang een versterking van de zaak van de LVVP als belangenbehartiger namens alle betrokken leden. Uit angst voor gevolgen voor de contractering door Achmea durfden andere leden hieraan niet deel te nemen. De zaak dient op 17 juni a.s. bij de rechtbank in Den Haag.

Onze advocaat heeft Achmea verzocht te bevestigen dat Achmea hangende de procedure "niet overgaat tot verrekening of anderszins maatregelen treft tegen vrijgevestigd psychologen of psychotherapeuten die in afwachting van de uitkomst nog geen medewerking willen geven aan het verzoek in het kader van een formele controle afschriften van verwijsbrieven over te leggen." 
Achmea heeft hier afwijzend op gereageerd. De verzekeraar geeft aan door te gaan met zijn door ons gewraakte beleid. We zoeken naar wegen om de maatregelen van Achmea hangende de procedure een halt toe te roepen.

 

Informatiebijeenkomst over materiële controle in de praktijk

Voorafgaand aan onze algemene ledenvergadering op 17 juni a.s. zullen twee ervaren juristen de leden informeren over hun rechten en plichten in geval van materiële controle door een zorgverzekeraar.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer