Over de LVVP

LVVP eist rectificatie van ONVZ en Menzis

LVVP eist rectificatie van ONVZ en Menzis

01-10-2020 Print

Verzekeraars zetten ongecontracteerden weg als graaiers

ONVZ, die onlangs liet weten de vergoeding voor ggz te maximaliseren en daarmee de zuivere restitutiepolis af te schaffen, bedient zich van negatieve framing van de ggz. De zorgverzekeraar suggereert dat in de ggz nog steeds oneigenlijk en onnodig gebruik wordt gemaakt van zorggeld door ongecontracteerd werkenden. Ook Menzis doet uitspraken waarmee ongecontracteerden worden weggezet als graaiers. De LVVP vindt dit een schrijnend voorbeeld van onjuiste voorstelling van zaken en eist van ONVZ en Menzis een rectificatie.

Het wordt steeds zichtbaarder: ongecontracteerd werken wordt onmogelijk gemaakt
In het kader van het hoofdlijnenakkoord zijn we met elkaar in overleg over het stimuleren van contracteren. Wat ons betreft verlopen deze gesprekken uiterst moeizaam. We menen al langere tijd te zien dat ongecontracteerden het werken moeilijk gemaakt wordt, bijvoorbeeld aan afgewezen declaraties. Het lijkt erop dat zorgverzekeraars contracteren ‘bevorderen’ door ongecontracteerd werken onmogelijk te maken Dit wordt nu nog veel zichtbaarder, op een aantal punten: bijvoorbeeld door uitingen van Menzis en ONVZ die ongecontracteerden wegzetten als graaiers. Daarnaast zien we dat het aantal restitutiepolissen afneemt en dat de tarieven voor 2021 lager zijn dan ooit. De tarieven die we voor 2021 soms zien, benaderen de restitutietarieven (voor ongecontracteerden) van enkele jaren geleden.

ONVZ framet hele ggz als ondoelmatig en frauduleus
Op de website van ONVZ staat de volgende passage :

Vrijwel alle zorgverleners maken zich dagelijks hard voor goede zorg. Om deze kwalitatieve zorg ook in de toekomst mogelijk te maken, zetten wij ons dagelijks in om oneigenlijk en onnodig gebruik van zorggeld tegen te gaan. Helaas is deze aanpak voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en wijkverpleging (thuiszorg) niet effectief genoeg. Daarom gaan er vanaf 1 januari 2021 maximale vergoedingen gelden bij ggz-behandelaars en thuiszorgorganisaties die geen contract met ONVZ hebben.”

ONVZ heeft ook in andere uitingen vergelijkbare teksten naar zijn verzekerden gecommuniceerd. Wij verzetten ons tegen deze vorm van negatieve framing. ONVZ zet de ggz-sector hiermee weg als sector waarin geld weglekt door oneigenlijk en onnodig gebruik van zorggeld. De ggz wordt en passant met de wijkverpleging vergeleken, terwijl onderzoek heeft laten zien dat dit niet juist is. De staatssecretaris heeft dit in een bestuurlijk overleg ook bevestigd. Wat wel uit onderzoek blijkt, is dat er twee deelsectoren in de ggz zijn aan te wijzen waar de zorg ondoelmatig lijkt te zijn, te weten de verslavingszorg en de somatoforme problematiek. Het is aan verzekeraars om hier een beter beleid op te formuleren.

Wij verwerpen het beeld dat ONVZ nu van de ggz schetst en eisen een publiekelijke rectificatie van ONVZ. Daarnaast beraden wij ons erop om de afspraken die wij met ONVZ hebben gemaakt ten behoeve van onze leden in te trekken.
In een reactie heeft ONVZ laten weten dat het niet haar bedoeling is geweest om bovengeschetst beeld van professionals in de ggz op te roepen. ONVZ zegt zich zeker aangesproken te voelen door de LVVP. Partijen gaan hierover verder met elkaar in gesprek en een nadere nuancering van ONVZ zal binnenkort volgen. In de volgende nieuwsbrief zult u hierover geïnformeerd worden.

Negatieve framing ongecontracteerde ggz door Menzis
Ook Menzis doet op haar website uitspraken die de ongecontracteerde ggz in een negatief daglicht stellen:

Naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Heeft u Menzis Basis of Menzis Basis Voordelig? Dan moet u eerst zelf de rekening betalen als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. U kunt de rekening daarna bij Menzis declareren. Het kan zijn dat u de rekening niet helemaal krijgt vergoed. Dan brengt de zorgaanbieder meer in rekening dan wat in Nederland gebruikelijk is. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw Basisverzekering.”

De NZa stelt de maximum vergoedingen vast; als een verzekerde een lagere vergoeding krijgt, dan heeft dat te maken met de polis die hij gekozen heeft.

Wij hebben Menzis laten weten dat wij niet akkoord gaan met deze formulering en dat wij aanpassing van de tekst op de website eisen, zodanig dat deze een reëel beeld geeft van de werkelijkheid.

Ook interessant

Stimuleren contracteren blijkt steeds vaker afstraffen ongecontracteerd werken

‘Echte dialoog is nodig over contracten in de zorg’,  kopte de Volkskrant onlangs. Acht psychologen en psychotherapeuten, waaronder een aantal ...

Lees meer

Verzoek aan VWS om extra opleidingsplaatsen gz-psycholoog

Het ministerie van VWS heeft voor komend jaar 86 opleidingsplaatsen minder vrijgegeven. De raming is gebaseerd op een lagere inschatting van ...

Lees meer