Over de LVVP

LVVP-expertteam e-mental health heeft platforms getest

LVVP-expertteam e-mental health heeft platforms getest

04-02-2016 Print

Op 21 januari jl. heeft het LVVP-expertteam e-mental health (emh) een tiental emh-platforms getest, vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en dat van de patiënt. Op basis van die informatie maakt het team een selectie van platforms waaruit LVVP-leden een keuze kunnen gaan maken voor toepassing in hun praktijk. Er is onder meer gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, prijs, doelgroep en look&feel.

Het expertteam heeft vorige week hard gewerkt om alle beschikbare emh-platforms onder de loep te nemen. Het was een intensieve dag, maar doeltreffend. Enkele platforms werden op basis van een aantal criteria minder geschikt bevonden. De resultaten worden de komende tijd ondergebracht in een overzicht.

 

Mini-symposium
Een zestal positief geselecteerde platforms wordt op een minisymposium in het voorjaar aan de leden gepresenteerd. De leveranciers zullen daarbij aanwezig zijn om concrete vragen te beantwoorden; zij hebben tevens toegezegd om belangstellende leden een gratis proefaccount van drie maanden te bieden.
De LVVP wil u haar leden die met e-mental health aan de slag willen, adequaat informeren en faciliteren. Het expertteam zal in een plenair deel uitleggen hoe dat het beste kan. We beraden ons nadien op een aanvullend aanbod van praktische workshops.
Zodra we een datum hebben vastgesteld voor het minisymposium, ontvangt u daarover informatie en kunt u zich inschrijven.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer