Over de LVVP

LVVP faciliteert leden bij nieuwe klachten- en geschillenregeling

LVVP faciliteert leden bij nieuwe klachten- en geschillenregeling

04-02-2016 Print

Bij het invullen van het kwaliteitsstatuut stuiten leden onder meer op de vraag naar een klachten- en geschillenregeling. Het betreft de nieuwe regeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die op 1 januari 2017 van kracht wordt. De LVVP gaat haar leden hierin opnieuw faciliteren, net als in de huidige klachtenregeling onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). In de ledenvergadering van 23 november a.s. staat de nieuwe klachten- en geschillenregeling op de agenda en stelt het bestuur de nieuwe klachtenfunctionarissen aan u voor.

Klachtenfunctionarissen

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, heeft de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Hoewel de Wkkgz daartoe niet verplicht, gaat de LVVP de klachtenfunctionarissen zodanig trainen dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.

 

Geschillencommissie

In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De LVVP sluit zich aan op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag, waar een speciaal portaal wordt ingericht voor cliënten van vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals.

 

We vermelden alle informatie over de nieuwe klachten- en geschillenregeling tegen het einde van het jaar op de LVVP-site. Voor het kwaliteitsstatuut kunt u de bestaande link gebruiken; daar wordt namelijk ook de nieuwe informatie geplaatst.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer