Over de LVVP

LVVP faciliteert leden opnieuw met klachten- en geschillenregeling (Wkkgz)

LVVP faciliteert leden opnieuw met klachten- en geschillenregeling (Wkkgz)

04-02-2016 Print

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De huidige klachtencommissie, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen. De LVVP heeft inmiddels een nieuwe klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz waarop alle leden van de LVVP zijn aangesloten. Alle informatie is gepubliceerd op het publieke deel van de LVVP-site.

Klachtenfunctionarissen
Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 beschikken over een klachtenfunctionaris die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, heeft de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. De LVVP vergoedt de kosten van de klachtenfunctionarissen eenmalig per LVVP-lid tot een maximum van € 500.
 
Geschillencommissie Zorg
De cliënt krijgt tevens de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De LVVP heeft zich aangesloten De Geschillencommissie Zorg in Den Haag, waar per 1-1-2017 een speciaal portaal klaarstaat voor cliënten van vrijgevestigde ggz-praktijken (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters).

De LVVP neemt de eenmalige kosten van de implementatie en de jaarlijkse instandhoudingskosten van De Geschillencommissie Zorg voor haar rekening; aangeklaagde leden bekostigen zelf de klachtafhandeling door De Geschillencommissie en de eventuele schadeclaim.
 
Verzekeringen
De LVVP heeft Meeùs bereid gevonden om de kosten van de geschilafhandeling te verzekeren via de rechtsbijstandsverzekering (DAS) en de eventuele schadeclaim via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook de VvAA onderzoekt de mogelijkheid van het toevoegen van de vergoeding van kosten van de geschilafhandeling bij De Geschillencommissie aan haar rechtsbijstandsverzekering. Mocht u een andere verzekeraar hebben, dan raden wij u aan te checken of de geschilafhandeling erin is vervat.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer