Over de LVVP

LVVP-factsheet naar Tweede Kamerleden

LVVP-factsheet naar Tweede Kamerleden

13-02-2020 Print

Op 29 januari jl. vond het algemeen overleg ggz van de vaste commissie van VWS plaats. Op de agenda stonden onder andere de monitor contractering ggz 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), bevorderen contractering ggz, het advies van de NZa over de bekostiging van de ggz en de forensische zorg (fz) en de wachttijden in de ggz. De LVVP vroeg via een factsheet aandacht voor de volgende vier onderwerpen die de vrijgevestigde ggz-professionals in hun dagelijkse praktijk raken: 1. administratieve lastendruk, 2. het aantrekkelijker maken van het contracteren tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, 3. het zorgprestatiemodel en 4. de wachttijden in de ggz. Lees hier de factsheet.

Zoals verwacht stond het debat in het teken van de wachttijden. Dit naar aanleiding van de actie ‘Lijm de zorg’. Staatssecretaris Blokhuis heeft toegezegd dat hij komt met een contourennota ggz en een visie op het zorglandschap ggz. Voor beide initiatieven nodigt hij het veld uit om mee te denken. Onderwerpen als wachtlijsten, arbeidsmarkt, financiering en administratieve lasten zullen hierin een plek krijgen.
De LVVP maakt de komende maanden een gespreksronde langs Tweede Kamerleden die de ggz in hun portefeuille hebben. We vragen dan ook aandacht voor onze punten zoals we die in de factsheet hebben verwoord.

Ook interessant

LVVP-voorzitter Hans Kamsma: ‘Maak contracten aantrekkelijker’

LVVP-voorzitter Hans Kamsma: ‘Een contract dat de werkwijze van de zorgverlener erkent en weerspiegelt én waarin de zorgverzekeraar zorg wegneemt ...

Lees meer

Vijf nieuwe visitatiegroepen in het tweede kwartaal

Wilt u in 2021 over een geldig visitatiecertificaat beschikken? Dan dient u uiterlijk in het derde kwartaal gevisiteerd te worden. Goed ...

Lees meer