Over de LVVP

LVVP helpt vrijgevestigde ggz-professional bij opstelling kwaliteitsstatuut

LVVP helpt vrijgevestigde ggz-professional bij opstelling kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

Vanwege de relevantie en impact van het kwaliteitsstatuut voor de ggz-professional is er een speciaal format voor vrijgevestigden in de maak en organiseert de LVVP drie regionale bijeenkomsten om u voor te bereiden op uw eigen kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg te mogen aanbieden. Die voorwaarde geldt dus voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorg: elke zorgaanbieder moet straks een kwaliteitsstatuut hebben en indienen. De LVVP helpt u daarbij.

Drie regionale informatiebijeenkomsten
Sinds de inschrijving voor de drie informatieve regionale ledenbijeenkomsten open staat, hebben veel leden zich al aangemeld. De bijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut vinden plaats op:

  • woensdag 18 mei in Zwolle,
  • woensdag 1 juni in Utrecht,
  • woensdag 15 juni in Eindhoven.

De bijeenkomsten worden gehouden van 19.00 tot 21.30 uur. U kunt inlopen vanaf 18.30 uur. De locatie wordt bepaald op basis van het aantal aanmeldingen en wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers gemaild. U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via s.wammes@lvvp.info.

 

Het concept-kwaliteitsstatuut is op 15 februari jl. aangeboden aan Zorginstituut Nederland, waar binnenkort besluitvorming plaatsvindt over opname van het model-kwaliteitsstatuut in het Register. Nadien wordt het kwaliteitsstatuut aan de minister aangeboden; zij biedt het vervolgens aan de Tweede Kamer aan. De LVVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming. LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren beantwoordde onlangs een aantal relevante vragen over het kwaliteitsstatuut. U kunt het interview hier lezen.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer