Over de LVVP

LVVP in gesprek over zorgcontracten 2018

LVVP in gesprek over zorgcontracten 2018

04-02-2017 Print

De LVVP spreekt de komende weken alle zorgverzekeraars over de contracten voor 2018. De LVVP zet daarbij met name in op vermindering van de contracteisen, maar ook op een reëel vergoedingspercentage van het NZa-tarief, reële omzetplafonds en een reëel ROM-percentage, oftewel een ROM-percentage conform de landelijke afspraken. De LVVP is van mening dat professionals zelf de kwaliteit van het vak dienen te bepalen; dat is niet aan de zorgverzekeraar. Het kwaliteitsstatuut speelt daarin een belangrijke rol.

Zorgverzekeraars stellen de komende twee maanden hun inkoopbeleid op en moeten dit per 1 april 2017 publiek maken. Net als voorgaande jaren zal de LVVP op basis van die informatie een inkoopspecial maken, voorzien van inhoudelijk commentaar.  
Naast onze inzet in de gesprekken met de zorgverzekeraars hopen we dat er in de subwerkgroep ‘kwaliteitsuitvraag inkoop ggz’ forse stappen worden gezet in het verminderen van contracteisen. Hierover informeerden wij u reeds in onze vorige nieuwsbrief. Begin februari vindt een overleg plaats met veldpartijen en zorgverzekeraars onder leiding van VWS om de geïnventariseerde contracteisen te bespreken. De LVVP is trekker van deze subwerkgroep en hecht veel waarde aan het te bereiken resultaat. We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van genoemd overleg!

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer