Over de LVVP

LVVP in overleg over alternatieven voor KiBG

LVVP in overleg over alternatieven voor KiBG

04-02-2016 Print

Zoals u weet hebben zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en VGZ in hun contract opgenomen dat zij deelname aan het keurmerk van de stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG) honoreren met een verhoging van 3-15% van hun basistarief. Inmiddels heeft Zilveren Kruis ons laten weten de LVVP-visitatie in het contract voor de generalistische basis-ggz te honoreren met een vergoeding van 95% als gelijkwaardig alternatief voor KiBG. Wij waarderen dit beleid van Zilveren Kruis zeer vanwege de overlap tussen de LVVP-kwaliteitscriteria en de normen van KiBG. En inmiddels hebben we een constructief overleg gehad met CZ en KiBG waarvan we de resultaten volgende week bekendmaken.

Zilveren Kruis biedt een vergoedingspercentage van 85% voor een contract in de gespecialiseerde ggz. Het verbaast de LVVP echter dat dezelfde kwaliteitsimpuls, wat zeker gezegd kan worden van de LVVP-visitatie – in de gespecialiseerde ggz niet gewaardeerd wordt door Zilveren Kruis. Hierover gaat de LVVP met Zilveren Kruis in gesprek.

 

Analyse KiBG-normen

Uit onze analyse van de KiBG-normen concluderen wij dat LVVP-leden aan deze normen voldoen vanwege het eigen kwaliteitsstatuut, het LVVP-visitatiecertificaat en het bewijs voor gebruik van e-health. KiBG biedt naast deze normen ook spiegelinformatie zodat benchmark kan plaatsvinden. Omdat deze spiegelinformatie is gebaseerd op declaratiegegevens van zorgaanbieders die de genoemde zorgverzekeraars beschikbaar stellen aan KiBG, hebben we CZ en VGZ gevraagd de spiegelinformatie eveneens ter beschikking te stellen aan de LVVP-leden.

 

LVVP in overleg met CZ en KiBG

Eerder berichtten wij u dat CZ met de LVVP wil onderzoeken of het door ons geboden alternatief gelijk kan worden beoordeeld aan de eisen van KiBG. Inmiddels heeft in een goede sfeer een constructief gesprek plaatsgevonden met CZ en KiBG. CZ gaat zich de komende dagen beraden. Volgende week informeren wij u over de uitkomst van het gevoerde overleg. Wij hopen met u op een positief resultaat! 

In het kader hiervan heeft CZ de deadline voor contractering verruimd, waarbij uiteraard wel rekening wordt gehouden met het moment waarop CZ verzekerden moet informeren over wie zij voor 2017 hebben gecontracteerd. 

 

VGZ heeft negatief op ons verzoek gereageerd, waardoor wij ons genoodzaakt voelen vervolgstappen te ondernemen. We informeren u hier in een latere fase over.

 

Wat houdt het keurmerk in
KiBG stelt negen kwaliteitsnormen centraal die tezamen het keurmerk vormen. Zorgaanbieders die een contract afsluiten met KiBG betalen een fee en moeten voldoen aan de gestelde normen. Vervolgens ontvangen deze zorgaanbieders via het contract met de zorgverzekeraar een opslag op het basistarief. Echter, aanbieders kunnen ook op een andere manier, die administratief minder belastend is, aantoonbaar aan deze normen voldoen. Een contract met KiBG is een eis die lastenverzwarend is voor de zorgaanbieder en die bovendien leidt tot hogere kosten.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer