Over de LVVP

LVVP informeert minister, ZN en NZa over zorginkoopbeleid 2017

LVVP informeert minister, ZN en NZa over zorginkoopbeleid 2017

04-02-2016 Print

Zoals u weet heeft de LVVP onlangs een special opgesteld over het zorginkoopbeleid 2017, dat de zorgverzekeraars vóór 1 april jl. publiceerden. De LVVP heeft de inkoopdocumenten gedownload van de websites van de diverse zorgverzekeraars en van commentaar voorzien. De komende maanden stellen wij ons contractenoverzicht voor 2017 op, voorzien van de nodige alerts zodat onze leden een weloverwogen keuze kunnen maken voor het al dan niet aangaan van een contract voor 2017. Wij adviseren hen om dit jaar nog kritischer te zijn dan voorheen. We hebben inmiddels ook minister Schippers, ZN en de NZa op de hoogte gesteld van onze kanttekeningen bij het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars, en ook de Vaste Kamercommissie voor VWS hebben wij geïnformeerd.

Het roer moet om!

In de brieven aan de minister, ZN en de Vaste Kamercommissie voor VWS hebben we hen geïnformeerd over de ‘roer-om-actie’ van de LVVP, onze leveringsvoorwaarden voor contractering in 2017 en de reacties van zorgverzekeraars daarop, over het kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigden en tot slot de lastenverzwaring als gevolg van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars voor 2017.

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om input te leveren voor de leveringsvoorwaarden, op grond waarvan zij een contract willen sluiten met een zorgverzekeraar. Op basis van die input zijn door het LVVP-bureau leveringsvoorwaarden opgesteld. De leveringsvoorwaarden zijn een reactie op de tendens van de laatste jaren, waarbij het voor de vrijgevestigde zorgaanbieder schier onmogelijk is om enige invloed uit te oefenen op de invulling van de zorgcontracten. De ggz-zorgprofessional wil vooral zelf op de behandelstoel blijven zitten en past daarbij de LVVP-kwaliteitscriteria toe, die in een verplicht visitatietraject worden gecontroleerd. Dat uitgangspunt is vervat in de leveringsvoorwaarden. Allerlei aanvullende eisen en uitvragen die uit professioneel oogpunt niet bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit, en daar zelfs afbreuk aan doen door de enorme administratieve last die zij genereren, behoren wat ons betreft tot het verleden.

 

De LVVP-voorzitter over de inkoopcriteria 2017 van de grote zorgverzekeraars
“De inkoopcriteria van de grote zorgverzekeraars markeren een tweedeling tussen de vier grote en de kleinere zorgverzekeraars. Blijkbaar gaan de grote vier door op de weg van zichzelf trachten te profileren als de ‘hoeder van kwaliteit’. Door allerlei aanvullende eisen te stellen, jagen ze de zorgaanbieder op nog meer administratieve lasten en verantwoordingsverplichtingen waar we inmiddels al in omkomen. Het kwaliteitsstatuut was een kans voor zorgverzekeraars om bij te dragen aan het terugdringen van die administratieve lasten, maar die lijken ‘the big four’ volledig te gaan missen. Daarmee schieten ze in hun eigen voet, maar ook in die van de minister, die het terugdringen van bureaucratische lasten tot prioriteit nummer één heeft verheven. Ze doen ook hun eigen verzekerden tekort; die hebben steeds meer goede redenen een kleine zorgverzekeraar in de arm te nemen. En ze doen ons tekort: zelfstandige zorgaanbieders hebben kwalitatief veel te bieden, maar worden door de eisenlijstjes en plafonds van VGZ, CZ, Achmea en Menzis steeds meer uit de markt gedrukt.”, aldus LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren in een interview over de zorginkoop 2017. U kunt het hele interview hier nogmaals lezen.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer