Over de LVVP

LVVP-leden automatisch aangesloten op nieuwe klachten- en geschillenregeling

LVVP-leden automatisch aangesloten op nieuwe klachten- en geschillenregeling

04-02-2017 Print

Het blijkt nog niet bij iedereen bekend dat LVVP-leden automatisch zijn aangesloten op onze nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). U hoeft zich dus nergens apart aan te melden! Dat geldt voor alle leden, of zij nu onder sectie II of onder sectie III van het kwaliteitsstatuut vallen. De aansluiting geldt niet voor andere regiebehandelaren in dezelfde praktijk of in loondienstverband die geen lid zijn van de LVVP.

Er is een klachtenregeling opgesteld, er zijn vier klachtenfunctionarissen voor klachtafhandeling en bemiddeling en er is een speciale portal geopend bij de Geschillencommissie Den Haag onder de naam: Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken. Alle informatie is te vinden op Mijn LVVP (de informatie voor cliënten vindt u hier). De LVVP heeft zowel Meeùs als de VvAA bereid gevonden om de kosten van de geschilafhandeling  en de eventuele schadeclaim te verzekeren: zie onze servicepagina op de LVVP-site.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer