Over de LVVP

LVVP-leden werken mee aan onderzoek ggz-kostprijzen 2018

LVVP-leden werken mee aan onderzoek ggz-kostprijzen 2018

04-02-2016 Print

Elke drie jaar onderzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de kostprijzen van de gespecialiseerde ggz, de generalistische basis-ggz en de forensische zorg. De resultaten zijn de basis voor de tarieven in de komende drie jaar. Begin dit jaar startte het onderzoek voor 2018. De zorgautoriteit heeft hiervoor ook een aantal LVVP-leden benaderd. In augustus en september ontvangen zij de gegevensuitvraag. Zij zijn op grond van artikel 61 van de Wmg verplicht aan het onderzoek mee te werken.

Bij de productiviteit gaat het om de tijd die de behandelaar besteedt aan de patiënt (instellingen en vrijgevestigden). De uitvraag van de materiële kosten richt zich in eerste instantie op de praktijkkosten van de vrijgevestigde ggz-aanbieders. Later dit jaar vraagt de NZa ook naar de materiële kosten van de ggz- en fz-instellingen die al meedoen aan het eerste deel van het kostprijsonderzoek over de personele kosten.

 

Onafhankelijke uitvoering
Het onafhankelijke bureau Ecorys voert het onderzoek naar materiële kosten onder de vrijgevestigden en het onderzoek naar de productiviteit uit. De resultaten van het productiviteitsonderzoek zijn medio oktober bekend, die van het onderzoek naar de materiële kosten begin december. De NZa is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast voorzien de Wmg en de Wet openbaarheid van bestuur in bescherming van bedrijfsgegevens die vertrouwelijk worden verstrekt.

De LVVP acht deelname van vrijgevestigde ggz-professionals aan het onderzoek van belang, omdat de kostenposten in de vrijgevestigde setting specifiek van aard zijn. We danken daarom op voorhand de leden die hierin hun waardevolle tijd investeren!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer