Over de LVVP

LVVP licht brandbrief toe aan directie Jeugd VWS

LVVP licht brandbrief toe aan directie Jeugd VWS

04-02-2016 Print

Op 16 november jl. luidde de LVVP de noodklok over een aantal knelpunten waar vrijgevestigde aanbieders in jeugd-ggz, gezondheidszorg/-eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen, op dit moment mee worstelen in een brandbrief naar staatssecretaris Van Rijn. Onze voortdurende signalen en de brandbrief hebben veel bijval gekregen in de publieke en vakmedia (NRC, Zorgvisie, SKIPR e.a.) en van collega-organisaties. Op uitnodiging van het ministerie, directie Jeugd, heeft de LVVP op 6 december jl. een toelichting gegeven. Het LPGGz sloot zich op eigen verzoek bij dit gesprek aan.

Het gaat de LVVP om:

  • het uitsluiten van vrijgevestigde professionals voor een contract 2017
  • complexe zorginkoop- en/of aanbestedingsprocedures voor 2017 en 2018
  • inkoopbeleid op basis van irreële tarifering
  • schending van het medisch beroepsgeheim
  • een forse, exponentiële toename van de administratieve lastendruk, waarbinnen de specifieke eisen, regels, afreken- en verantwoordingsmethodes e.d. ontelbaar, onbeschrijfbaar en overal weer anders zijn.

 

Problemen

We vernemen de laatste maanden dat steeds meer praktijken vanwege de genoemde knelpunten stoppen met de behandeling van kinderen en jongeren. Deze ontwikkeling baart ons grote zorgen. Veel praktijken van vrijgevestigden sluiten hun deuren of nemen uitsluitend nog volwassenen in behandeling. Hierdoor nemen de wachtlijsten voor kinderen en jongeren toe en worden de keuzevrijheid en mogelijkheden voor een adequate, tijdige behandeling van de patiënt beperkt. Daardoor kunnen problemen erger worden, met alle gevolgen van dien. De LVVP ziet nu, al na twee jaar, dat dit leidt tot verschillende aanspraken en kaalslag in het zorgaanbod, met verstrekkende gevolgen voor de korte maar vooral ook voor de langere termijn. Naar onze mening is het nog niet te laat om het tij te keren en het beleid ten aanzien van de jeugd-ggz te herbezien. De LVVP pleit er dan ook uitdrukkelijk voor dat de financiële middelen voor de jeugd-ggz worden gelabeld binnen de (toepassing van de) Jeugdwet. Liefst ziet de LVVP de jeugd-ggz teruggeplaatst in de Zorgverzekeringswet ter borging van toegankelijke en kwalitatief hoogstaande hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving.

 

In gesprek met de directie Jeugd van VWS

Op uitnodiging van de directie Jeugd van het ministerie van VWS heeft de LVVP op 6 december jl. een toelichting gegeven. Ook het LPGGz nam deel aan het gesprek. Het ministerie heeft oog voor de problemen die de LVVP aandraagt en vraagt zich af hoe deze zijn te voorkomen of te verzachten. De LVVP heeft enkele ideeën aangedragen over de richting waarin gezocht moet worden, naast dat de LVVP nog eens duidelijk het kwaliteitsbeleid van de LVVP en de kwaliteit van de leden over het voetlicht heeft gebracht. Mede op verzoek van het ministerie buigt de LVVP zich nu over een vervolg op de brief met een schets van mogelijke oplossingen: een goede opstap naar de evaluatie van de Jeugdwet in 2017. Afgesproken is dit overleg regulier te laten plaatsvinden. Daarnaast hebben we de directie Jeugd uitgenodigd voor een werkbezoek aan een praktijk. 

Wordt vervolgd!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer