Over de LVVP

LVVP maakt afspraak met Menzis over V-codes

LVVP maakt afspraak met Menzis over V-codes

04-02-2015 Print

Menzis heeft de afgelopen jaren diverse LVVP-leden verzocht om dbc’s uit de productgroep ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn (de zogenaamde V-codes)’ terug te betalen. De LVVP heeft zich ook hiertegen verzet, want de LVVP had op 4 maart 2013 de volgende afspraak met Menzis gemaakt: Menzis vergoedt dbc’s uit de betreffende productgroep als de dbc is geopend vóór 31 december 2012. Dbc’s ná die datum vallen onder niet-verzekerde zorg. Vervolg-dbc’s geopend ná 31 december 2012 vallen eveneens onder niet-verzekerde zorg. Deze afspraak is destijds ook bevestigd door Menzis.

Tot verbazing van de LVVP hield Menzis zich niet aan deze afspraak en stuurde leden dus terugvorderingsbrieven. Diverse gesprekken van de LVVP met de directie van Menzis hebben geleid tot het volgende standpunt van Menzis: "Het volgende uitgangspunt wordt tot 31 december 2012 gehanteerd: indien relatieproblematiek als hoofddiagnose gesteld is (As1) en er een verzekerd onderliggend ggz-lijden zichtbaar is in de dossiervoering (A1 en/of As2) dan keuren we deze niet af maar vragen we een aanpassing in de hoofddiagnose (in dossier)."

Dit standpunt wijkt af van de tekst die destijds door Menzis is bevestigd. Het lijkt er dan ook op dat Menzis de afspraak verengt. De LVVP houdt Menzis echter aan de gemaakte schriftelijke afspraak. Als u toch vorderingen ontvangt van Menzis die slaan op de periode vóór 1 januari 2013, dan ontvangen wij hier graag melding van. Deze kunt u sturen naar beleidsmedewerker Annemarie van der Meer via a.vandermeer@lvvp.info.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer