Over de LVVP

LVVP neemt deel aan expertmeeting geschillencommissie

LVVP neemt deel aan expertmeeting geschillencommissie

04-02-2015 Print

Minister Schippers kondigde begin 2015 maatregelen aan om het contracteerproces tussen verzekeraars en zorgaanbieders te verbeteren. Dat vraagt om een transparant, eerlijk en evenwichtig inkoopbeleid en een gelijk speelveld voor de betrokken partijen. Eén van de maatregelen betreft de totstandkoming van onafhankelijke geschillenbeslechting. Er moet volgens de plannen een onafhankelijke geschillencommissie komen die zich buigt over conflicten over het contracteren tussen aanbieders en verzekeraars. De LVVP heeft deelgenomen aan de expertmeeting.

De geschillencommissie zal zich moeten richten op geschillen die zowel de contractuele alsook de precontractuele fase betreffen. Recentelijk vond een expertmeeting plaats, waar partijen gezamenlijk het doel en de voorwaarden (de aard, inhoud en vormgeving) voor een dergelijke geschillencommissie in kaart hebben gebracht. De inventarisatie dient als input voor de verdere uitwerking/implementatie en bestuurlijke besluitvorming. Aan het slot van de bijeenkomst heeft ZN het voorstel gedaan om de regie op te pakken en samen met de brancheorganisaties van aanbieders verdere invulling te geven aan de totstandkoming van zo’n onafhankelijke geschillencommissie. Dit voorstel werd breed ondersteund. ZN zal daarbij ook uitdrukkelijk aandacht geven aan hoe commitment met de beoogde geschillencommissie en aansluiting van alle betrokken partijen het beste georganiseerd kan worden. Wordt vervolgd!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer