Over de LVVP

LVVP neemt stelling tegen inperken vrije artsenkeuze

LVVP neemt stelling tegen inperken vrije artsenkeuze

01-09-2022 Print

Het klinkt prachtig: een Integraal Zorgakkoord. Iedereen begrijpt dat lang niet alle problemen in de curatieve zorg opgelost kunnen worden. En ontschotten, dat willen we allemaal. Dat dit zorgakkoord echter opnieuw wordt aangegrepen om de vrije artsenkeuze om zeep te helpen, en waarbij de ongecontracteerde zorg opnieuw en ten onrechte negatief geframed wordt, stuit ons tegen de borst. De LVVP neemt hiertegen dan ook met kracht stelling!

Maatregelen in het IZA om ongecontracteerde zorg tegen te gaan
Om een beeld te geven van de negatieve framing van ongecontracteerd werken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), gebruiken we hier enkele citaten. Er worden ‘mogelijke perverse gedragseffecten in ogenschouw genomen, zoals een vlucht naar ongecontracteerde zorg, en maatregelen om dit tegen te gaan’. Voorts meldt het IZA dat ‘niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet of minder goed aanspreekbaar zijn op gelijkgerichte en gecommitteerde betrokkenheid die nodig is om de transitie naar passende zorg daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ook kan de keuze om niet-gecontracteerde zorg aan te bieden leiden tot een te grote versnippering van het zorgaanbod en kan dit de transformatie naar passende zorg belemmeren.’ Concreet wordt een drietal maatregelen voorgesteld om ‘de sturingsmogelijkheden van verzekeraars op ongecontracteerde zorg te verbeteren’ en hun ‘countervailing power’ via de contractering te kunnen uitoefenen:

  • “Offerte bij niet-gecontracteerde zorg: [..] niet-gecontracteerde zorgaanbieders zouden dan verplicht worden om patiënten vooraf schriftelijk een offerte te sturen met daarin de behandeling en de bijbehorende kosten die door de patiënt moeten worden voldaan. De behandeling kan pas starten nadat de patiënt akkoord is gegaan met de offerte.”
  • “Invoeren coulanceverbod: [..] de niet-gecontracteerde aanbieder wordt het verboden om het verschil tussen de rekening van de zorgaanbieder en de vergoeding door de zorgverzekeraar voor zijn rekening te nemen.” Inmiddels hebben we vernomen dat dit onderdeel van tafel is.
  • “Verlagen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg [..]”

 

Als vierde mogelijkheid wordt nog genoemd dat onderzocht wordt of ‘een verplichte kwaliteitsregistratie en onafhankelijke indicatiestelling kunnen bijdragen aan de aanpak van niet-gecontracteerde zorg.’


De LVVP heeft ernstige bezwaren

  • Het vooraf opstellen van een offerte is niet werkbaar in de ggz. Een mens is nu eenmaal geen auto en zeker bij complexe problematiek is vaak een aantal sessies nodig om tot een inschatting te komen. Bij het maken van de indicatiestelling komt dit aan bod, maar dit maakt onderdeel uit van het behandeltraject.
  • Een coulanceverbod leidt rechtstreeks tot inperking van de vrije artsenkeuze. Hetzelfde geldt voor het verlagen van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. ‘Een asociaal plan’, noemt Pauline Meurs het inperken van de vrije artsenkeuze in het Financieel Dagblad. Mensen met een krappe beurs kunnen door deze maatregel niet meer zelf kiezen voor een behandelaar. Terwijl juist de vertrouwensrelatie in de ggz een van belangrijke rol speelt bij mensen met psychische klachten. Een bittere pil, zowel voor de patiënten die het betreft als de niet-gecontracteerde behandelaren. Dit soort maatregelen is contraproductief voor patiënten en hun behandeling. voor Het is trouwens lang niet altijd de wens van de behandelaar om zonder contract te werken; door eisen die verzekeraars stellen, wordt een aantal welhaast gedwongen om ongecontracteerd te werken. De meeste variatie zit bij de zorgverzekeraars, die al dan niet contracteren.
  • Zorgverzekeraars kopen kwaliteit in, dat is hun taak. En kwaliteit moet geborgd zijn, daar is de LVVP het meer dan mee eens. Maar die borging is er al, middels het kwaliteitsstatuut voor de ggz. Een dergelijk statuut is er voor andere zorgsectoren niet, wat aangeeft hoe streng de kwaliteitseisen voor de ggz zijn. In deze sector is nu dus uitermate goed geregeld wie wel en niet entree mag hebben: er worden hoge eisen gesteld aan behandelaren en er wordt een hoge mate van transparantie gevraagd. Ook de LVVP heeft, via de vijfjaarlijkse verplichte verenigingsvisitatie, de borging van de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Niet voor niets heeft visitatie een prominente plek gekregen in het kwaliteitsstatuut. In dat licht is het overigens een vreemde move dat men in het kader van de lange wachtlijsten weer allerlei niet-gekwalificeerde behandelaren wil inzetten. U begrijpt: het invoeren van ‘een verplichte kwaliteitsregistratie en onafhankelijke indicatiestelling, die kunnen bijdragen aan de aanpak van niet-gecontracteerde zorg’ is daarom een no-go voor de LVVP, want hoe vaak wil je kwaliteit borgen, zonder dat het alleen maar een administratieve last wordt?!

 

Zoals eerder aangegeven bevindt de LVVP zich in de zogenaamde buitenring van partijen en is onze invloed op de totstandkoming van het IZA beperkt. Dit punt raakt echter het wezen van de vrijgevestigde ggz en wij roepen daarom met kracht Tweede Kamerleden, patiëntenorganisaties en andere partijen op om zich tegen dit voornemen te verzetten.

Ook interessant

Meld u vandaag nog aan voor het NZa-zorgbeeldportaal!

Zoals we al eerder berichtten, dient u uiterlijk 1 september 2022 een account aan te vragen voor het zorgbeeldportaal van de NZa. ...

Lees meer

LVVP overlegt met Tenzinger over problemen met Medicore

De LVVP heeft woensdag 31 augustus jl. met de directie van Tenzinger gesproken over  de problemen met het gebruik van het ...

Lees meer