Over de LVVP

LVVP onderneemt stappen tegen hoge tariefafslagen en lage omzetplafonds

LVVP onderneemt stappen tegen hoge tariefafslagen en lage omzetplafonds

28-10-2021 Print

Bij de LVVP staat de telefoon roodgloeiend en puilen de mailboxen uit met vragen en berichten van boze en bezorgde leden. Twee zaken worden genoemd: de soms forse afslagen die zorgverzekeraars hanteren op de NZa-tarieven voor 2022 en de lage omzetplafonds die zorgverzekeraars bieden in de contracten voor komend jaar. De LVVP onderneemt actie, en wel op vier fronten.

Bij de totstandkoming van de tarieven voor 2022 heeft de LVVP er steeds op gewezen dat een lichte daling van de NZa-tarieven voor vrijgevestigden in setting 1 niet samen kan gaan met afslagen door zorgverzekeraars. Helaas zien we die -soms forse- afslagen nu toch terug in de contracten en wordt hiermee onze vrees bewaarheid. Dit leidt tot grote onrust en ook boosheid onder onze leden. Een aantal geeft zelfs aan te willen stoppen met hun praktijk! Tel hier de lage omzetplafonds bij op die enkele verzekeraars bieden voor 2022 en de chaos en paniek zijn compleet.

De LVVP onderneemt actie op vier fronten. Het zorgprestatiemodel is nooit bedoeld als een bezuinigingsmaatregel. Steeds gaf de Nederlandse Zorgautoriteit aan dat de overgang naar het zorgprestatiemodel macro-neutraal zou plaatsvinden. Dit blijkt nu niet het geval. Reden te meer om de macro-impact van het zorgprestatiemodel goed in kaart te brengen. De LVVP heeft hier bij de NZa op aangedrongen en neemt zelf zitting in de werkgroep die de NZa hiervoor nu in het leven heeft geroepen.

Tevens heeft de LVVP deze grote zorgen neergelegd bij de voorzitter van de raad van bestuur van de NZa, met het verzoek om de rol en de mogelijkheden van de NZa hierin te bespreken. Deze heeft inmiddels aangegeven dat ze hier goed naar gaan kijken en dat ze erop terug zullen komen.
Daarnaast hebben we Zorgverzekeraars Nederland (ZN), geïnformeerd over de hoge afslagen én de lage omzetplafonds die de zorgverzekeraars hanteren in de contracten voor 2022. We zien dat dit leidt tot een uitstroom van BIG-geregistreerde behandelaren. Deze worden dus onttrokken aan de curatieve ggz; iets wat in tijden van almaar oplopende wachtlijsten zeer onwenselijk is. We hebben ZN dan ook gevraagd om hun verantwoordelijkheid in deze te nemen.
Tot slot beraadt de LVVP zich op juridische stappen.

Ook interessant

Samen beslissen in de ggz: uitkomsten enquête onder professionals

Ruim 700 ggz-professionals deden mee met de enquête van Akwa GGZ over samen beslissen. Samen beslissen betekent dat professionals en ...

Lees meer

VGZ doet zorgaanbieders gb-ggz binnen twee weken nieuw aanbod zorgplafond

Dankzij de vele reacties van leden de afgelopen weken, heeft de LVVP een goed gesprek met VGZ kunnen voeren over ...

Lees meer