Over de LVVP

LVVP oneens met aanpassing voorwaarden voor vergoeding systeemtherapie

LVVP oneens met aanpassing voorwaarden voor vergoeding systeemtherapie

17-02-2021 Print

In september 2020 bracht Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de herziene versie circulaire toegestane therapieën ggz uit. In deze circulaire is opgenomen dat systeemtherapie onder voorwaarden wordt opgenomen als toegestane therapie. ZN heeft op 4 februari jl. laten weten dat de tekst van de circulaire is aangevuld met een voetnoot. Met de inhoud van deze voetnoot creëert ZN echter een extra beperking, namelijk aanvullende opleiding. De LVVP verzet zich hiertegen: systeemtherapie is immers gewoon onderdeel van de opleiding tot gz-psycholoog en psychotherapeut.

Met de circulaire toegestane therapieën brengen zorgverzekeraars een gezamenlijk advies uit over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit betreft therapieën die in de ggz worden toegepast, maar niet zijn geduid door Zorginstituut Nederland.

Op basis van onze bezwaren heeft ZN de tekst in de circulaire aangevuld met een voetnoot:

Er dient sprake te zijn van systeemproblematiek die de (behandeling van de) primaire stoornis bemoeilijkt. Systeemtherapie wordt alleen vergoed indien er gebruik wordt gemaakt van evidence based interventies. Systeemtherapie wordt alleen vergoed indien uitgevoerd door:

  • een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog die zich middels een aanvullende opleiding hierin heeft bekwaamd,
  • een behandelaar die op het moment van uitvoeren als systeemtherapeut is geregistreerd in het register van de NVRG en daarmee gebonden is aan de beroepscode voor psychotherapeuten.

Hiermee voegt ZN echter een nadere beperking toe! De LVVP wijst ZN erop dat systeemtherapie gewoon onderdeel is van de opleiding tot gz-psycholoog en psychotherapeut. Het geeft geen pas dat ZN er nu een extra eis aan koppelt, te weten aanvullende opleiding. Een opleiding en herregistratie als BIG zou toch genoeg moeten zijn, zonder dat er weer aantoonbaar ook hiervoor een aanvullende opleiding gevolgd moet worden.

De LVVP heeft principiële bezwaren tegen deze circulaire én tegen de manier van duiden, omdat zorgverzekeraars hiermee op de stoel van de professional gaan zitten. ZN zou zich moeten beperken tot duiding van wat verzekerde zorg is. Wie welke zorg mag leveren, regelen de veldpartijen in het kwaliteitsstatuut en in de zorgstandaarden. Zorgverzekeraars moeten hierin geen rol claimen, want dat gaat ver voorbij hun expertise. Wij zouden dan ook graag zien dat het kenniscentrum van ZN iets kritischer kijkt naar de grenzen van hun handelen. Omdat zij hier echt de grenzen van bevoegdheid overschrijden, wordt het veld opgezadeld met onnodige beperking van handelingsvrijheid en toenemende administratieve lasten. De kwaliteit van de zorg is hier geenszins mee gediend.

Ook interessant

LVVP start helpdesk zorgprestatiemodel voor vrijgevestigde ggz-professionals

Heeft u een vraag over het zorgprestatiemodel? Stel deze dan aan de helpdesk van de LVVP over het zorgprestatiemodel. De ...

Lees meer

VG VIPP: informatiekaart en webinars over digitalisering van de zorg

Het zorglandschap ontwikkelt zich razendsnel. Een belangrijk terugkerend thema is digitalisering in de zorg, ook binnen de vrijgevestigde ggz-sector. VIPP ...

Lees meer