Over de LVVP

LVVP ontdekt foutje in inkoopbeleid Menzis: aantal contractanten mogelijk hoger tariefpercentage

LVVP ontdekt foutje in inkoopbeleid Menzis: aantal contractanten mogelijk hoger tariefpercentage

17-10-2019 Print

In het inkoopbeleid dat Menzis afgelopen zomer publiceerde, is een foutje geslopen: het zijn van een erkende opleidingspraktijk is in het inkoopbeleid géén, maar in de contracteermodule van Vecozo wél een voorwaarde voor tariefpercentage 4 (92%). Dit geldt alleen voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz). De LVVP heeft dit ontdekt en met Menzis afgestemd dat het inkoopbeleid leidend is. De LVVP waardeert de open en constructieve opstelling van Menzis in dezen. Een deel van de contractanten die nu in tariefpercentage 2 (88%) uitkomt, zal als gevolg hiervan opgewaardeerd worden naar tariefpercentage 4 (92%). Als dit ook voor u geldt, dan zal Menzis daarover contact met u opnemen. Volgende week komt Menzis met een update om u nader te informeren. Het actuele contractenoverzicht vindt u op Mijn LVVP.

Menzis heeft in haar inkoopbeleid voor de g-ggz bij tariefpercentage 4 (92%) per abuis niet opgenomen dat contractanten slechts voor dit percentage in aanmerking kunnen komen als ze, onder andere, een erkende opleidingspraktijk zijn. In de contracteermodule van Vecozo wordt het zijn van een opleidingspraktijk echter wel als voorwaarde gesteld voor tariefpercentage 4 (92%). Het gevolg is dat een aantal zorgaanbieders in een lager tariefpercentage is uitgekomen, namelijk in tariefpercentage 2 (88%).

Inkoopbeleid leidend
De LVVP heeft deze fout ontdekt en met Menzis afgestemd dat het inkoopbeleid leidend is. De consequentie is dat een aantal contractanten dat in tariefpercentage 2 terecht is gekomen door Menzis opgewaardeerd zal worden naar tariefpercentage 4 (92%).

Voorwaarden voor tariefpercentage 4 (92%)
Om in aanmerking te komen voor tariefpercentage 4 (92%) dient u naast de minimumeisen te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • LVVP-visitatie
  • digitale zorg
  • maximaal gemiddelde behandelduur 3 jaar of maximale indirecte tijd 30% of crisisdienst

 

Aantal contractanten wordt opgewaardeerd naar tariefpercentage 4 (92%)
Menzis gaat handmatig controleren welke contractanten opgewaardeerd moeten worden. Dat zullen niet alle praktijken zijn die in tariefpercentage 2 (88%) terecht zijn gekomen, want niet al deze zorgaanbieders voldoen aan alle eisen voor tariefpercentage 4 (92%).
Het handmatig controleren kost tijd. Indien u opgewaardeerd wordt naar tariefpercentage 4 (92%), dan zult u hierover bericht van Menzis ontvangen. U hoeft dus niet zelf contact op te nemen met Menzis. Binnen twee weken komt Menzis met een update met nadere informatie dan wel met een nieuw contract voor de gespecialiseerde ggz via Vecozo.

LVVP-contractenoverzicht 2020 weer geüpdatet
Het LVVP-contractenoverzicht is weer geüpdatet. De meest recente versie vindt u op Mijn LVVP.

Ook interessant

Alv 20 november 2019 (middag!): Jeffrey Wijnberg over beëindigen behandelrelatie

Op 20 november aanstaande vindt de volgende reguliere ledenvergadering plaats. De vergadering is in de middag in plaats van ’s avonds ...

Lees meer

NZa not amused over generieke afslagen die zorgverzekeraars toepassen in de contracten

Eind augustus berichtten wij u dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs nieuwe maximumtarieven voor de ggz heeft vastgesteld. Bij publicatie ...

Lees meer