Over de LVVP

LVVP overlegt met Kamerlid Bruins Slot over omzetplafonds

LVVP overlegt met Kamerlid Bruins Slot over omzetplafonds

04-02-2015 Print

Minister Schippers beantwoordde onlangs een aantal vragen van CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot over de gevolgen van de omzetplafonds in de zorg. De LVVP vindt de antwoorden van de minister weinig concreet en zal het Kamerlid daarom meer achtergrondinformatie verstrekken, waarmee zij de minister verder kan bevragen.

In een recente gespreksronde met een aantal politieke fracties waaronder het CDA, hebben wij de problemen rond de omzetplafonds wederom uitvoerig uit de doeken gedaan. Met name over het niet kunnen openen van een vervolgproduct of vervolg-dbc zodra het omzetplafond is bereikt, waardoor de cliënt noodgedwongen naar een andere behandelaar moet die nog wel voldoende budget beschikbaar heeft. Hierdoor worden behandeltrajecten feitelijk voortijdig afgebroken. Dit strookt niet met de wettelijke verplichtingen die professionals hebben ten aanzien van hun patiënten. Hiervoor heeft de minister in het geheel geen aandacht.
We hebben in deze gesprekken tevens de kwestie belicht rond patiënten die in behandeling zijn en een restitutiepolis hebben. In een brief van de minister van vorig jaar juni stelde zij dat restitutieverzekerden altijd recht hebben op de zorgaanbieder naar keuze, ongeacht het omzetplafond van de behandelaar. Dit blijkt in de praktijk echter niet zo te zijn. Zorgverzekeraar CZ is daar het meest expliciet in: omzetplafonds gelden bij deze verzekeraar ook voor restitutieverzekerden. Dat betekent dat als een restitutieverzekerde in behandeling wil bij een behandelaar die het omzetplafond heeft bereikt, deze de patiënt niet in behandeling kan nemen. Dit zou immers leiden tot overschrijding van het omzetplafond en vervolgens tot terugvordering door de verzekeraar. Mevrouw Bruins Slot vond dit onderwerp een extra punt van zorg en heeft toegezegd de minister ook hierop te bevragen.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer