Over de LVVP

LVVP overlegt met minister over toekomstagenda ggz

LVVP overlegt met minister over toekomstagenda ggz

04-02-2015 Print

Op uitnodiging van minister Schippers is de LVVP betrokken bij het bestuurlijk overleg over de toekomstagenda voor de ggz. Binnenkort vindt het vervolg plaats op de eerste bijeenkomst van 15 oktober, waar Hans Kamsma en Judith Veenendaal namens de LVVP hun visie hebben gegeven op de toekomstige inrichting en bekostiging van de ggz. Belangrijke thema’s in dit bestuurlijke overleg zijn gepast gebruik en transparantie.

Naast de LVVP zijn ook het LPGGz, NIP, de NVvP, GGZ Nederland, MeerGGZ, ZN, INEEN en V&VN uitgenodigd. Partijen stellen met elkaar een agenda op voor de toekomst van de ggz. Belangrijke thema’s daarin zijn gepast gebruik en transparantie. Transparantie gaat in onze visie niet alleen over toetsbaarheid richting zorgverzekeraars, maar zeker ook over het afleggen van verantwoording over het professionele handelen aan de patiënt en aan de eigen beroepsgenoten. Het werken binnen professionele netwerken en het daarin toetsbaar opstellen zal steeds meer de toekomst worden. Het kwaliteitsstatuut gaat hierin een belangrijk rol spelen en zal feitelijk ook als toetredingsdrempel gaan fungeren.

 

Partijen pleiten voorts voor meer ruimte voor preventie en gepersonaliseerde zorg. Op dit moment worden zorgstandaarden ontwikkeld. Zorgstandaarden mogen nimmer betekenen dat er geen ruimte meer is voor gepersonaliseerde zorg. Last, maar zeker niet least vragen partijen aandacht voor de vermindering van administratieve lasten.

 

Medio november vindt een vervolgbijeenkomst plaats waarvoor Hans Kamsma en Judith Veenendaal wederom zijn uitgenodigd.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer