Over de LVVP

LVVP overlegt met minister Schippers over toekomstagenda ggz

LVVP overlegt met minister Schippers over toekomstagenda ggz

04-02-2015 Print

Waarnemend LVVP-voorzitter Hans Kamsma en directeur Judith Veenendaal namen op 15 oktober jl. op uitnodiging deel aan een bestuurlijk overleg met minister Schippers over de toekomstagenda voor de ggz. Zij hebben namens de LVVP hun visie gegeven op de toekomstige inrichting en bekostiging van de ggz.

Partijen zullen de komende maand met elkaar een agenda gaan opstellen voor de toekomst van de ggz. Belangrijke thema’s daarin zijn gepast gebruik en transparantie. Transparantie gaat in onze visie niet alleen over toetsbaarheid richting zorgverzekeraars, maar zeker ook over het afleggen van verantwoording over het professionele handelen aan de patiënt en aan de eigen beroepsgenoten. Het werken binnen professionele netwerken en het daarin toetsbaar opstellen zal steeds meer de toekomst worden. Het kwaliteitsstatuut gaat hierin een belangrijk rol spelen en zal feitelijk ook als toetredingsdrempel gaan fungeren.
Partijen pleiten voorts voor meer ruimte voor preventie en gepersonaliseerde zorg. Op dit moment worden zorgstandaarden ontwikkeld. Zorgstandaarden mogen nimmer betekenen dat er geen ruimte meer is voor gepersonaliseerde zorg. Last, maar zeker niet least vragen partijen aandacht voor de vermindering van administratieve lasten.

 

Naast de LVVP waren ook het LPGGz, NIP, de NVvP, GGZ Nederland, MeerGGZ, ZN, INEEN en V&VN uitgenodigd. Op de ggz-toekomstagenda staan in vervolg op de ministeriële brief ‘kwaliteit loont’, de kwaliteit en de doelmatigheid van de ggz centraal. De minister hecht zeer aan gepast gebruik, controleerbare kwaliteit en regels omtrent toetreding van zorgaanbieders tot het stelsel. Het in ontwikkeling zijnde kwaliteitsstatuut en de verdere ontwikkeling van de ggz-productstructuur zijn hierin essentieel. Op 18 november vindt een vervolgbijeenkomst plaats waarvoor Hans Kamsma en Judith Veenendaal wederom zijn uitgenodigd.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer