Over de LVVP

LVVP overlegt met VWS over vervolgbehandelingen jeugd-ggz

LVVP overlegt met VWS over vervolgbehandelingen jeugd-ggz

04-02-2015 Print

Vorige week heeft de LVVP overlegd met VWS over de rol van gemeenten bij vervolgbehandelingen in de jeugd-ggz. Dit overleg vond plaats na een briefwisseling tussen de LVVP en VWS over tal van knelpunten in de jeugd-ggz, waarin duidelijk werd dat VWS gemeenten bevoegd acht om te bepalen of een vervolgbehandeling in de jeugd-ggz noodzakelijk is. Wij zijn van mening dat deze bevoegdheid niet thuishoort bij gemeenten.

 

Tijdens het gesprek bleek dat VWS in de brief bedoelde aan te geven dat gemeenten –in casu het College van B&W- volgens de wet die bevoegdheid heeft, maar dat de uitvoering ervan ook en wel degelijk aan voorschriften is gebonden. De uitvoering wordt namelijk gedelegeerd aan professionals die daartoe gerechtigd zijn. De LVVP is van mening dat het College van B&W deze bevoegdheid dient te delegeren aan de behandelend professional. Wij kunnen ons in deze toelichting vooralsnog vinden en zien de brief met de genoemde toelichting van VWS tegemoet.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer