Over de LVVP

LVVP pleit voor heropname aanpassingsstoornissen en V-codes in verzekerde pakket

LVVP pleit voor heropname aanpassingsstoornissen en V-codes in verzekerde pakket

04-02-2016 Print

De LVVP heeft in een brief aan Zorginstituut Nederland gereageerd op het verzoek om consultatie van de duiding 'participatie in de ggz'. We pleiten daarbij onder meer voor heropname van aanpassingsstoornissen en V-codes in het verzekerde pakket. Ze werden daar destijds uit geschrapt met het argument dat deze stoornissen een lage ziektelast hebben. Het is echter een hardnekkig misverstand om te denken dat er binnen de DSM diagnoses te onderscheiden zijn met een lage ziektelast. Psychische problemen worden in de DSM alleen in het kader van aanwezige psychopathologie geclassificeerd. Ook de V-codes zijn verwijderd vanwege het argument dat het lichte ziektelast betreft en geen geneeskundige ggz zou zijn. De LVVP is het hiermee oneens.

Zo vindt de LVVP dat bijvoorbeeld werkgerelateerde problemen die psychische problematiek  veroorzaken, al dan niet als gevolg van een psychische stoornis, wel degelijk thuishoren in de Zorgverzekeringswet. Zodra de psychische problematiek het functioneren van de cliënt ernstig belemmert, moet deze aanspraak kunnen maken op geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn uitdrukkelijk van mening dat daarbij geen onderscheid moet worden gemaakt tussen psychische problematiek waarvan de oorzaak al dan niet werkgerelateerd is. Bovendien is het een kunstmatig onderscheid; overspanning komt nooit alleen door werk. Vaker is het zo dat op meerdere fronten in het leven zaken vastlopen. Werk is dan slechts één aspect.

Daarnaast zijn wij van mening dat er niet naar willekeur ‘geshopt’ kan worden binnen de DSM. Wij hebben destijds dan ook sterk geageerd tegen het besluit van het toenmalige CVZ om zowel de aanpassingsstoornis als de V-codes niet langer te beschouwen als zijnde geneeskundige zorg. Dit besluit is gemaakt door medewerkers die beschikten over onvoldoende knowhow van de DSM.

Als voorbeeld noemen wij aanpassingsstoornissen bij oncologie. Oncologie grijpt zeer diep in op het leven van de betrokkene en zijn naaste omgeving vanwege bijvoorbeeld de existentiële en fysieke vragen die aan de orde komen. Het is goed invoelbaar dat betrokkenen kunnen worstelen met tal van dilemma’s. Als deze worsteling gecompliceerd is geraakt en betrokkene niet meer functioneert in zijn systeem en of in de maatschappij, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. Deze persoon of ook zijn naaste omgeving heeft dan toch recht op adequate zorgverlening op basis van verzekerde zorg? Of een ouder die een kind verliest waarbij de rouwfase gecompliceerd raakt en hij/zij niet meer goed functioneert in zijn/haar systeem of de maatschappij, dan heeft deze ouder toch ook recht op vergoeding van zijn behandeling van zijn aanpassingsstoornis? Nu wordt deze groep patiënten behandeld door huisartsen en of een poh-ggz. Maar zowel huisartsen als ook de poh-ggz zijn niet opgeleid om mensen met een stoornis te behandelen. Daarmee, zo vindt de LVVP, wordt onderbehandeling van de problematiek geboden in plaats van de juiste zorg op de juiste plaats. Wij pleiten er dan ook indringend voor om zowel de aanpassingsstoornissen als de V-codes weer op te nemen in het verzekerde pakket van de geneeskundige ggz.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer