Over de LVVP

LVVP signaleert knelpunten voor Kamerdebat met minister

LVVP signaleert knelpunten voor Kamerdebat met minister

04-02-2015 Print

Op 21 januari debatteerde de Tweede Kamer met minister Schippers over de geestelijke gezondheidszorg. De LVVP wees de Kamer voorafgaand aan het debat in een factsheet op een viertal knelpunten. We maken ons namelijk zorgen om de continuïteit van zorg aan ggz-patiënten en vrezen dat die continuïteit door de contracteisen van 2015 verder onder druk komt te staan.

De LVVP heeft het Kamerdebat op de voet gevolgd. Een aantal punten uit onze factsheet zijn door verschillende politieke partijen aan de orde gesteld, zoals:

  • zorgverzekeraars kopen minder ggz in bij vrijgevestigden
  • irreële contracteisen waardoor patiënten niet of vertraagd in behandeling kunnen komen, zoals de geldigheid van de verwijsbrief
  • jeugd-ggz-aanbieders krijgen geen of nauwelijks een contract voor 18+-cliënten.
     

 Er zijn veel vragen gesteld door met name CDA, SP, GroenLinks en D66 over de omzetplafonds en de gevolgen daarvan voor patiënten, als behandelingen niet afgerond of gestart kunnen worden. De minister heeft toegezegd om met Zorgverzekeraars Nederland in overleg te gaan om contracten te standaardiseren met als doel de gevolgen van omzetplafonds te doen afnemen.

Ten aanzien van ons punt over de zorgcontinuïteit voor 18-plussers, zei de minister toe alert te zijn op deze problemen en dat dit punt eveneens geagendeerd zal worden voor een volgend debat over de Jeugdwet dat op 22 januari plaatsvindt.
Ook spraken Kamerleden en de minister over de monitor generalistische basis-ggz. De SP en het CDA stelden de minister kritische vragen over het kwalitatieve deel van de monitor. De minister gaf aan dat zij van mening is, dat de onderzoekers een gedegen monitor hebben opgeleverd, maar dat het nog te vroeg is om beleidsconclusies te trekken op basis van de inhoud van de monitor.
 

Minister acht bestuurlijk akkoord opgezegd wegens brief van ggz-partijen over artikel 13

Ten slotte kreeg de minister vragen van de SP, D66, CDA, GroenLinks en PvdA over de status van het bestuurlijk akkoord ggz. De minister gaf in het debat zelf aan dat het bestuurlijk akkoord in feite is opgezegd vanwege een recente brief van een aantal zorgaanbieders over de vrije artsenkeuze. De minister gaf aan dat zij daarom binnenkort met alle partijen van het bestuurlijk akkoord om de tafel gaat, om door te praten over de inhoud van deze brief en de consequenties daarvan voor het akkoord. De LVVP is verbaasd over deze conclusie van de minister, aangezien ggz-partijen in hun brief slechts de randvoorwaarden herhalen, die zij in het bestuurlijk akkoord met de minister zijn overeengekomen. De LVVP zal aan het overleg met de minister deelnemen en opnieuw de argumenten inbrengen waarom wij van mening zijn, dat niet is voldaan aan de randvoorwaarden die in het bestuurlijk akkoord zijn opgenomen waar het gaat om wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer