Over de LVVP

LVVP spant juridische procedure aan tegen CZ

LVVP spant juridische procedure aan tegen CZ

04-02-2017 Print

De LVVP heeft zorgverzekeraar CZ via juridische weg verzocht om, net als in 2017, het LVVP-alternatief voor het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting KiBG gelijk te waarderen in zijn contract voor 2018. CZ geeft in zijn contract weliswaar aan dat een alternatief voor het keurmerk mogelijk is, maar de afgelopen weken hebben leden tijdens de contractering bemerkt dat dit in de praktijk helemaal niet mogelijk blijkt. Het alternatief bestaat uit een LVVP-visitatiecertificaat, een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, aangevuld met e-health en een transparante cliënttevredenheidsmeting. Aan de laatste norm van KiBG, de spiegelinformatie, kan momenteel door niemand  worden voldaan. Grondig onderzoek door de LVVP van de normen van het keurmerk KiBG wijzen uit dat als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, dit een gelijkwaardig alternatief zou moeten zijn.

Door deze handelwijze van CZ lopen vrijgevestigde ggz-professionals ten onrechte een hogere vergoeding door CZ mis. Dit hogere percentage is slechts te verkrijgen door aanmelding bij KiBG, waar kosten aan zijn verbonden. Daarbij is het ook zo dat deze eis van CZ weer extra administratieve lasten veroorzaakt, want er zitten veel dubbelingen in met het kwaliteitsstatuut. De LVVP betreurt het ten zeerste dat CZ nog steeds niet op de landelijk afgesproken lijn zit, waarin professionals de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit vorm te geven en daar vervolgens dan ook transparant over moeten zijn. Net als bij de hierboven genoemde zaak tegen Menzis, zal deze kwestie worden voorgelegd aan het NAI.

Naar aanleiding van onze klacht heeft CZ de sluitingsdatum voor de aanvraag van contracten verlengd tot en met 7 november. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft onlangs besloten om de LVVP-visitatie in 2018 gelijk te stellen aan het bezit van het keurmerk KiBG. LVVP-leden die in 2017 beschikten over een geldig visitatiecertificaat dat tevens geldig is voor 2018, komen in aanmerking voor 100% vergoeding. Zilveren Kruis hanteert een basistarief van 85% van het NZa-tarief; contractanten krijgen daar 5% bij als de praktijk geheel 2017 was gecertificeerd (LVVP-visitatie of KiBG), en nog eens 10% voor het hebben van een van beide certificaten in 2018. Voor 2019 zal Zilveren Kruis opnieuw beoordelen hoe hij hiermee wil omgaan.

 

En ook VGZ biedt LVVP-leden een hoger tarief -vergelijkbaar met het tarief dat men biedt voor het keurmerk- als de contractant beschikt over een geldig LVVP-visitatiecertificaat in combinatie met een afschrift van de overeenkomst met een e-healthleverancier.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer