Over de LVVP

LVVP-spreekuur voor vragen over invulling kwaliteitsstatuut

LVVP-spreekuur voor vragen over invulling kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

Vanwege de vele vragen van leden over de invulling van het kwaliteitsstatuut hebben we op het LVVP-bureau een speciaal telefonisch spreekuur ingesteld. U kunt van maandag tot en met donderdag bellen tussen 11-13 uur en tussen 16 -17 uur. U kunt uw vraag ook mailen naar j.janssen@lvvp.info. Vergeet niet eerst de uitgebreide ondersteunende informatie met invulinstructies te raadplegen op Mijn LVVP! Lees hieronder een aantal belangrijke (nieuwe) feiten over het kwaliteitsstatuut.

Wijzigingen

Deze week is het model-kwaliteitsstatuut in zijn definitieve vorm gepubliceerd. U treft het aan bij de uitgebreide informatie over het kwaliteitsstatuut op Mijn LVVP. Daar staat ook de nieuwe overgangsregeling voor jongeren die in behandeling zijn als ze 18 jaar worden: de behandelaar uit de jeugd-ggz mag hen tot 365 dagen na hun 18e verjaardag uitbehandelen zonder in het bezit te zijn van een kwaliteitsstatuut.

 

Dien uw kwaliteitsstatuut tijdig in
Op 18 juli is de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl van start gegaan. Door u op deze website aan te melden, kunt u het format-kwaliteitsstatuut downloaden, opslaan en ingevuld weer opsturen. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een aantal van u is dan ook voortvarend van start gegaan. Iedereen die voor 1 september een ingevuld statuut heeft aangeboden, ontvangt uiterlijk 15 september per e-mail het resultaat van de toets.

 

Downloaden – opslaan – invullen – opsturen
Naar aanleiding van de eerste ervaringen willen wij uw aandacht vragen voor het format. Om het format in te kunnen vullen, dient u te beschikken over het programma Acrobat Reader. De laatste versie van dit programma kunt u gratis downloaden en installeren door gebruik te maken van deze link.
LET OP: Als u het format hebt gedownload, vergeet u dan niet het format eerst op te slaan voordat u uw gegevens invult. Doet u dit niet, dan gaan uw gegevens verloren!

 

Wees op tijd
Wij verzoeken u om uw statuut tijdig aan te bieden. Op die wijze ontvangt u op tijd het resultaat van de uitgevoerde toets en kunt u, indien uw statuut niet is goedgekeurd, uw statuut aanpassen en nogmaals aanbieden. Wie het kwaliteitsstatuut voor 1 december aanbiedt, heeft voor 1 januari een reactie of het is goedgekeurd. Bewaar deze e-mail goed! In deze e-mail zal het kwaliteitsstatuut in de bijlage worden bijgesloten. Deze versie van het kwaliteitsstatuut moet u goed bewaren. Bij toekomstige controles kunt u deze goedgekeurde versie overleggen.

 

Houd uw kwaliteitsstatuut actueel
Het is belangrijk dat u uw kwaliteitsstatuut actueel houdt en eventuele wijzigingen doorvoert. Het kwaliteitsstatuut op uw website of in uw praktijk dient altijd actuele informatie te bevatten.

 

Meer informatie of vragen?
Op deze website vindt u de veelgestelde vragen over het aanbieden van het format kwaliteitsstatuut. Voor overige vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen via het e-mailadres helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl of via telefoon 088 – 1263915 (op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 15:00 ).

 

De invulinstructies op Mijn LVVP
Op het ledendeel van onze site treft u de volgende informatie aan:

  • Een invulinstructie die u naast het kwaliteitsstatuutformat kunt leggen en die u ondersteuning biedt bij het invullen van uw kwaliteitsstatuut.
  • Een format dat u kunt gebruiken voor de invulling van vraag 7 (behandeltarieven) van uw kwaliteitsstatuut. Dit door u ingevulde format kunt u tevens linken of uploaden in uw kwaliteitsstatuut;
  • Een document met de meest gestelde vragen en antwoorden over het kwaliteitsstatuut;
  • Ondersteunende informatie bij uw keuze tussen sectie II of sectie III.

 

Informatie zorgmakelaar niet altijd correct
Van een aantal leden ontvingen wij vragen over de informatie die zij via een zorgmakelaar hadden verkregen over het kwaliteitsstatuut. We willen onze leden bij dezen waarschuwen voor foutieve informatie en aanraden om vooral Mijn LVVP te raadplegen.

 

Coulance CZ en DSW bij transformatie vrijgevestigden naar instelling
Zorgverzekeraars CZ en DSW hebben ons laten weten dat zij rekening willen houden met vrijgevestigde praktijkhouders die –vanwege de bepalingen in het kwaliteitsstatuut- niet binnen de contracteerperiode klaar zijn met de transformatie naar een instelling. We stellen deze coulante houding zeer op prijs.

CZ: “De in 2016 gecontracteerde vrijgevestigde aanbieders voor gespecialiseerde ggz die collectief in 2017 een instelling gaan worden (i.v.m. het kwaliteitsstatuut) kunnen binnen de deadlines van de huidige procedure (30-09-2016) contact opnemen met CZ via inkoop.sggz.vv@cz.nl met de melding dat ze instelling (moeten) gaan worden. Daarbij hebben wij de agb-codes nodig van de vrijgevestigde aanbieders die worden opgenomen in de te vormen instelling. Bij de verdere procedure om gecontracteerd te worden als instelling houden wij rekening met de doorlooptijd voor het aanvragen van een WTZi-toelating en een passende agb-code. Voorwaarde is dat de vrijgevestigden het voorstel 2017 (g-ggz en gb-ggz) nog niet hebben geaccepteerd (dat betekent namelijk publicatie op de website als gecontracteerde vrijgevestigde) en niet meer op hun eigen agb-code gaan declareren (hier wordt de declaratie van behandelingen bedoeld die in 2017 onder het nieuwe contract worden gestart). Alle declaraties komen ten laste van het omzetmaximum van de te vormen instellingen. De voorstellen als vrijgevestigde aanbieders worden door CZ ingetrokken op het moment dat de procedure als instelling wordt afgerond.”

DSW: “Wij, DSW Zorgverzekeraar, zullen ons coulant opstellen ten opzichte van de zorgaanbieders die op dit moment nog niet over de juiste gegevens beschikken om een contract bij ons aan te vragen. Wij verzoeken deze zorgaanbieders zich bij ons te melden op het moment dat zij beschikken over een nieuwe instellings-agb-code (in de mail graag zowel de oude praktijk-agb-code als de nieuwe instellings-agb-code vermelden), zodat wij alles in kunnen regelen voor de contractering van 2017.”

De overige zorgverzekeraars zijn in deze situatie uitsluitend bereid tot het bieden van een tijdelijk contract.

De Friesland: "De Friesland Zorgverzekeraar stelt zich coulant op ten aanzien van het openstellen van de inkoopprocedure voor ggz-aanbieders die willen ontvlechten of opschalen. Wel wil ik hierbij aanvullen dat dit niets af doet aan de wettelijke verplichting, die voor elke ggz-aanbieder geldt, om per 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut te hebben aangeleverd."

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer