Over de LVVP

LVVP-stappenplan sturen op functioneren nadert afronding

LVVP-stappenplan sturen op functioneren nadert afronding

04-02-2016 Print

Eén op de vier zorgverleners trekt niet aan de bel als hij of zij een collega structureel onverantwoorde zorg ziet geven, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudmc onder 1.000 zorgaanbieders, waaronder gz-psychologen. De ‘aanzeggingsplicht’ is vervat in de beroepscode, maar blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren. Dat is de reden waarom de LVVP al enige tijd bezig is met het zorgvuldig opstellen en inrichten van een stappenplan ‘sturen op functioneren’. Aan de hand van dit stappenplan kan de zorgprofessional een collega aanspreken bij een vermoeden van professioneel disfunctioneren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is nauw betrokken geweest bij de opstelling van het stappenplan. De invulling van de diverse functies in de onderzoeks- en de coachingsfase is bijna rond. Er wordt ook voorzien in een vertrouwenspersoon.

Het stappenplan biedt leden de mogelijkheid elkaar veilig en verantwoord aan te spreken. Maar bovenal biedt het de verminderd of dis-functionerende zorgprofessional de mogelijkheid de staat van fit to practice te hervinden via een veilig onderzoeks- en coachingstraject. Het traject sluit aan op de eis dat de zorgprofessional handelt vanuit een zelfreflectief vermogen.

 

Onafhankelijke onderzoekscommissie, coaches en een vertrouwenspersoon

Momenteel wordt een onafhankelijke onderzoekscommissie samengesteld, die onder leiding zal staan van een ervaren jurist. Daarnaast worden twee coaches geïnstalleerd die het verbetertraject gaan begeleiden. En last but not least zal een vertrouwenspersoon worden benoemd, waarmee leden vertrouwelijk kunnen praten als zij zelf hulp nodig hebben bij hun functioneren. Zodra deze functies zijn ingevuld, ontvangt u het stappenplan, de procedure en de contactgegevens van de onafhankelijke vertrouwenspersoon en de onafhankelijke onderzoekscommissie.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer