Over de LVVP

LVVP start gerechtelijke procedure tegen Menzis

LVVP start gerechtelijke procedure tegen Menzis

04-02-2017 Print

Zoals we eerder berichtten, hanteert Menzis in zijn contracten al sinds 2014 een normatief uurtarief. Aangezien afrekening door zorgverzekeraars in de ggz pas ruim twee jaar na sluiting van het kalenderjaar kan plaatsvinden, werden veel vrijgevestigde ggz-praktijken pas in 2017 geconfronteerd met een hoge eindafrekening; ook als men binnen het omzetplafond was gebleven. Ook in het contract voor 2018 heeft Menzis het normatieve uurtarief weer opgenomen onder de benaming 'gemiddeld uurtarief'. Na mislukte pogingen om tot een vergelijk te komen, is de LVVP een gerechtelijke procedure tegen Menzis gestart bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Effecten beleid Menzis voor 2018

Gespecialiseerde ggz (g-ggz)
We hebben over 2014 berekend dat contractanten door het normatieve uurtarief worden gedwongen om in de g-ggz op circa 50% van de tijdsrange binnen de dbc te gaan zitten om niet te maken te krijgen met terugvorderingen. De betekenis hiervan is al moeilijk te begrijpen, laat staan de toepassing ervan in de zorgpraktijk. Deze berekening hebben we herhaald voor de jaren tot en met 2018. Tot onze grote schrik constateren we dat contractanten op circa 67% van de tijdsrange van de dbc moeten gaan zitten om niet te maken te krijgen met terugvorderingen. Dat is een verschuiving van halverwege naar twee derde van de bandbreedte! De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de NZa-tarieven harder zijn gestegen dan het normatieve uurtarief van Menzis.

 

Generalistische basis-ggz (gb-ggz)
Voor de gb-ggz geldt dat contractanten meer minuten zorg moeten bieden dan waar de tarieven destijds op waren gebaseerd. Zij moeten dus meer doen voor hetzelfde tarief. In tegenstelling tot de g-ggz zijn de financiële effecten hiervan over de jaren ongeveer gelijk gebleven aan die van 2014.

 

Menzis blijkt ongevoelig voor geluid vrijgevestigden
De LVVP heeft Menzis in het afgelopen jaar herhaaldelijk gewezen op de onredelijkheid van zijn systeem en de effecten daarvan. Dit heeft tot enkele minieme wijzigingen geleid. Uiteindelijk is Menzis echter ongevoelig gebleken voor onze bezwaren.

 

Alert voor contract Menzis 2018
De LVVP heeft daarom het grootst mogelijke alert afgegeven ten aanzien van het contract van Menzis voor 2018, waarin het normatieve uurtarief (nu gemiddeld uurtarief) wederom is opgenomen. We weten inmiddels dat de soep bij Menzis over twee jaar – bij de afrekening over 2018 – nog steeds zo heet gegeten wordt als hij nu in het contract wordt opgediend. Zoals u hierboven, onder de informatie over de gevolgen voor de gespecialiseerde ggz, hebt gelezen, zal de terugvordering van Menzis over latere jaren hoger zijn dan die over 2014. Het sluiten van een contract is uiteraard een persoonlijke afweging voor elke ggz-professional; wij willen onze leden met deze informatie helpen die afweging weloverwogen te kunnen maken.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer