Over de LVVP

LVVP stelt NZa/Vektis ultimatum voor aanpassen aanleverformat wachttijden

LVVP stelt NZa/Vektis ultimatum voor aanpassen aanleverformat wachttijden

09-05-2019 Print

Zoals wij u op 11 april jl. berichtten, komt de LVVP in actie tegen de hoge administratieve lasten. We richten onze pijlen niet op de maandelijkse aanlevering van wachttijden aan Vektis, maar wel op het feit dat de aanlevering uitgesplitst dient te worden naar diagnose. Hiervoor is geen grondslag en bovendien is het ook niet relevant voor vrijgevestigden. We stellen als ultimatum dat Vektis voor maandag 13 mei aanstaande 12 uur een concreet voorstel doet voor aanpassing van het aanleverformat ten behoeve van de aanlevering van juni. Zo niet, dan zal de LVVP een afgeslankt format aan de leden ter beschikking stellen, waarmee zij de wachttijden kunnen aanleveren.

Geen wettelijke basis voor gespecificeerde uitvraag wachttijden
Voor de uitvraag van wachttijden an sich is wel een wettelijke basis; blijft u dus vooral wel wachttijden aanleveren. Het is de uitgebreide uitvraag van wachttijden gespecificeerd naar diagnose, waartegen we ons verzetten. Daar is namelijk geen wettelijke basis voor en deze uitvraag dient ook nergens voor, omdat vrijgevestigden geen onderscheid maken in wachttijd per diagnose. In april jl. heeft de LVVP per brief aan staatssecretaris Blokhuis laten weten dat we, als er geen aanpassing komt van de wijze van aanleveren van de wachttijden, gepaste maatregelen zullen nemen. Helaas hebben we nog geen inhoudelijke reactie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) -de opdrachtgever van Vektis- ontvangen, terwijl de discussie over dit onderwerp al vele maanden voortduurt.

Ultimatum voor NZa/Vektis
De NZa/Vektis geeft aan dat zij pas volgende week zal reageren. De gestelde reactietermijn is echter verlopen en daarom stellen we de NZa/Vektis een ultimatum: wij willen dat Vektis uiterlijk maandag 13 mei 2019 vóór 12 uur een concreet voorstel doet voor aanpassing van het aanleverformat. Tempo is nodig, zodat de aanlevering in juni aanstaande eindelijk conform de regeling zal zijn en daarmee ontdaan is van onnodige administratieve lasten. Als dat niet het geval is, dan zal de LVVP volgende week aan de leden een format aanleveren waarmee de wachttijden conform de Transparantieregeling aangeleverd kunnen worden. Dit format zal zijn ontdaan van overbodige administratieve ballast, maar voldoet qua inhoud aan de Transparantieregeling van de NZa. Tegelijk met het format zullen we een mailadres van Vektis aan de leden aanleveren, waar zij het ingevulde format naartoe kunnen sturen. Wordt vervolgd!

 

Ook interessant

Nieuwe website met boeiende informatie over de zorg in uw gemeente

In opdracht van VWS heeft het RIVM de website www.regiobeeld.nl gemaakt: een interactieve website die veel boeiende informatie ...

Lees meer

LVVP steunt pleidooi VNG voor extra investeringen en inhoudelijke aanpassingen jeugdzorg

Kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en kinderartsen ondersteunen het pleidooi van de Vereniging van Nederlandse ...

Lees meer