Over de LVVP

LVVP stelt verbeterplan jeugd-ggz op

LVVP stelt verbeterplan jeugd-ggz op

04-02-2017 Print

Onze brandbrief van november 2016 aan staatssecretaris Van Rijn was aanleiding tot een gesprek van de LVVP met de directie Jeugd van VWS. Tijdens dit gesprek hebben we de knelpunten toegelicht en verkennend gezocht naar mogelijke oplossingen. De VWS-directie heeft ons vervolgens verzocht de oplossingsrichting te beschrijven. We zijn van mening dat de realisatie van ons 10-puntenplan, naast beleidsmatige en bestuurlijke rust, direct leidt tot een door iedereen gewenste administratieve lastenvermindering. Dit voorjaar vindt een vervolggesprek met VWS plaats, waarin wij het plan toelichten.

De LVVP ontvangt in toenemende mate signalen van leden die kinderen en jeugdigen behandelen, dat het werken onder de Jeugdwet moeizaam verloopt. Het gaat om de volgende knelpunten:

 1. het uitsluiten van vrijgevestigde professionals voor een contract 2017
 2. complexe zorginkoopprocedures voor 2017 en 2018
 3. inkoopbeleid op basis van irreële tarifering
 4. schending van het medisch beroepsgeheim
 5. een forse, exponentiële toename van de administratieve lastendruk.

Het 10-puntenplan beschrijft de volgende oplossingsrichtingen:

 1. jeugd-ggz labelen binnen Jeugdwet
 2. één kind, één gezin, één plan is als Procrustesbed
 3. eenduidiger zorginkoop
 4. kwaliteit wordt bepaald door de beroepsgroep
 5. privacy patiënt waarborgen via medisch adviseur
 6. een reëel tarief voor professional
 7. eenduidigheid in facturatie
 8. onderscheid tussen verschillende administratieve verplichtingen
 9. landelijke afspraken over de accountantsverplichting
 10. overleggremia jeugd-ggz.

U kunt het gehele plan hier lezen. We houden u op de hoogte van het overleg met VWS hierover.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer