Over de LVVP

LVVP steunt petitie MIND tegen bezuinigingen op de jeugdzorg

LVVP steunt petitie MIND tegen bezuinigingen op de jeugdzorg

03-02-2022 Print

MIND, jongeren, naasten, zorgaanbieders en andere betrokkenen bij de jeugdzorg, -waaronder de LVVP- constateren dat de regering, ondanks verzet van de gehele oppositie in de Tweede Kamer, toch gaat bezuinigen op de jeugdzorg en hierbij een eigen bijdrage en inkorten van de behandelduur overweegt. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Het zal ernstige gevolgen hebben voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Klik hier om de petitie te tekenen!

De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg komt onder druk te staan. Door een gedwongen eigen bijdrage zullen gezinnen met minder financiële draagkracht noodgedwongen de zorg mijden. En door het inkorten van de behandelduur komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan.

Wachttijden in de jeugd ggz gaan verder oplopen wat leidt tot meer crisissituaties en gedwongen opnames. Meer kinderen en jongeren zullen opgroeien in onveiligheid en in toenemende mate ernstig psychisch lijden. Het aantal suïcides onder jongeren kan verder oplopen. En het risico op achterstand of uitval op school ligt op de loer.

We hebben in Nederland een grote opgave om de jeugdzorg te vernieuwen. Dit zien we terug in vele cijfers zoals de hoge druk op de acute zorg ten gevolge van ernstige eetstoornissen en suïcidaliteit, de wachtlijsten in de jeugd-ggz en de hoeveelheid uithuisplaatsingen. De transitie van de Jeugdwet is een monsterklus, waarin we juist moeten investeren. Doen we dit niet, dan zal de zwaardere en complexe zorg alleen maar toenemen. En worden onze kinderen en jongeren het kind van de rekening.

MIND verzoekt de staatssecretaris, in het belang van álle jongeren en hun ouders in Nederland, af te zien van deze bezuiniging en het invoeren van een eigen bijdrage.

Ook interessant

LVVP-invulhulp beschikbaar voor nieuwe format kwaliteitsstatuut

Gaat u het nieuwe format kwaliteitsstatuut invullen? Gebruik dan de LVVP-invulhulp!

Lees meer

NZa wil transparantie tijdens zorginkoopproces verbeteren

Per 1 januari 2023 past de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regeling ‘Transparantie zorginkoopproces Zvw’ aan. Het doel is om de transparantie tijdens ...

Lees meer