Over de LVVP

LVVP steunt pleidooi VNG voor extra investeringen en inhoudelijke aanpassingen jeugdzorg

LVVP steunt pleidooi VNG voor extra investeringen en inhoudelijke aanpassingen jeugdzorg

09-05-2019 Print

Kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en kinderartsen ondersteunen het pleidooi van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor extra structurele investeringen in de jeugdhulp. Daarnaast zijn substantiële inhoudelijke aanpassingen nodig om goede, zinnige en passende jeugdhulp te blijven leveren. Inmiddels heeft minister De Jonge een forse financiële injectie voor de jeugdzorg toegezegd. Geld is echter niet de enige oplossing; ook beleidsmatig en inhoudelijk zijn aanpassingen nodig.

Het gezamenlijk statement
Gemeenten, instellingen en professionals in de jeugdhulp hebben de afgelopen tijd kosten noch moeite gespaard om in onderlinge samenwerking, goede integrale jeugdhulp in de wijk te bieden. De goede randvoorwaarden om deze zorg vorm te geven, ontbreken echter. Ook gaat veel zorggeld op aan bureaucratie en administratieve lasten.

Het kan zo niet verder
De gezamenlijke beroepsverenigingen, waaronder de LVVP, pleiten voor structurele financiële investeringen én kwalitatieve aanpassingen. Er moet ruimte komen om te investeren in innovatie van de jeugdhulp en in de professionele ontwikkeling van de mensen die dit werk doen. De hoge werkdruk en het ontbreken van randvoorwaarden -als tijd voor overleg en reflectie, het zelf kunnen vormgeven van hetgeen wat nodig is voor het kind en het gezin- zet de kwaliteit van goede hulp zwaar onder druk. Laat verder de inhoud van de zorg aan de professionals over en daag hen uit om dat zo passend en doelmatig mogelijk te doen. Het kan zo niet verder met jeugdhulp als er geen substantiële inhoudelijke aanpassingen plaatsvinden. Dit vraagt om landelijke afspraken. Het gaat om de toekomst van kwetsbare kinderen en gezinnen!”

Breed verspreid
De steunbetuiging is als persbericht breed verspreid en samen met de LVVP opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Financiële injectie voor jeugdzorg niet de enige oplossing
Gisteren aan het einde van de dag maakte minister Hugo de Jonge bekend dat hij een bedrag van 390 miljoen euro beschikbaar stelt voor de jeugdzorg. Een goed begin. Maar geld alleen is niet voldoende om de problemen op te lossen. Deze mening delen wij met hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Marcel Boogers (zie het artikel in Zorgvisie d.d. 8 mei 2019).

De LVVP concludeert na vier lange jaren dat het onderbrengen van de jeugd-ggz binnen de Jeugdwet geen juiste beslissing is geweest. Te veel zorggeld gaat op aan bureaucratie: veel overleg tussen wijkteams en gespecialiseerde en andere zorg over wat er moet en mag, planvorming, aanbestedingen, kostprijsonderzoeken, wildgroei aan controles en steeds meer registratie. De onrust en onzekerheid onder professionals is toegenomen, onder meer door het roekeloos ondermijnen van de beroepstrots en opgebouwde beroepsmatige vakkennis en ervaring. Zo verworden professionals tot boekhouder en wordt de jeugdzorg een boekhoudprogramma.

Naar onze mening is het nog niet te laat om het tij te keren. Wij pleiten er uitdrukkelijk voor dat de financiële middelen binnen de jeugd-ggz worden gelabeld binnen de (toepassing van de) Jeugdwet. Het liefst ziet de LVVP de jeugd-ggz teruggeplaatst in de Zorgverzekeringswet, waarmee toegankelijke en kwalitatief hoogstaande hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving wordt geborgd en waarmee jeugd-ggz weer een verzekerd recht wordt.

 

Ook interessant

LVVP stelt NZa/Vektis ultimatum voor aanpassen aanleverformat wachttijden

Zoals wij u op 11 april jl. berichtten, komt de LVVP in actie tegen de hoge administratieve lasten. We richten onze ...

Lees meer

Inschrijving voor het LVVP-congres geopend!

Op vrijdag 27 september 2019 vindt het tweejaarlijkse LVVP-congres plaats. U kunt zich vanaf nu aanmelden. Het congres staat open voor LVVP-leden, ...

Lees meer