Over de LVVP

LVVP stuurt opnieuw brief aan Kamer voor behoud vrije artsenkeuze

LVVP stuurt opnieuw brief aan Kamer voor behoud vrije artsenkeuze

04-02-2015 Print

Op 8 oktober zou de Vaste Kamercommissie voor VWS onder andere debatteren over het voornemen van minister Schippers om macrobudgetoverschrijdingen te gaan terugvorderen bij met name niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Dat debat werd helaas geannuleerd. Lees hier de brief die we hierover onlangs aan de Kamercommissie hebben gezonden. De voorgenomen maatregel raakt de patiënt namelijk in zijn keuze voor een behandelaar. Dat kan niet de bedoeling zijn na een glasheldere politieke keuze voor behoud van de vrije artsenkeuze eind vorig jaar. We blijven dit benadrukken. Het belang is immers groot!

Zoals bekend heeft de LVVP in juni schriftelijk gereageerd op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), omdat het voorstel tot terugvordering van overschrijding van het macrobudget bij met name niet-gecontracteerde zorgaanbieders via het macrobeheersinstrument (mbi) ons grote zorgen baart. Naar onze mening staat de vrije artsenkeuze daarmee toch weer op het spel. De minister neemt onze zorgen geenszins weg in haar antwoord op de Kamervragen die GroenLinks stelde op basis onze brief. Voor ons was dat reden om de Kamerleden opnieuw schriftelijk te benaderen in bovengenoemde brief.

 

De minister geeft in het conceptwetsvoorstel aan dat zij een omslag heeft gemaakt van een centraal aanbodgestuurd zorgstelsel richting een vraaggestuurd stelsel. Echter, een macrobeheersinstrument (mbi) dat overschrijdingen in de zorg voornamelijk terugvordert bij ongecontracteerde zorgaanbieders kan niet als een vraaggestuurd stelsel worden getypeerd. Immers, na het sneuvelen van wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft de Eerste Kamer duidelijk het signaal afgegeven dat keuzevrijheid voor de patiënt in de zorg cruciaal is. Dit betekent dat er ruimte voor patiënten moet blijven om zorg af te nemen bij gekwalificeerde, maar ongecontracteerde zorgaanbieders. Door het mbi nu op deze manier in te vullen, dwingt de minister zorgaanbieders alsnog om contracten met zorgverzekeraars te sluiten, ook als deze laatste wurgcontracten aanbieden. Bedrijfseconomisch is het een te hoog risico om in het jaar t+2 een naheffing van de overheid te krijgen over de overschrijding van het budgettair kader. Alleen een contract met de verzekeraar kan een dergelijk risico uitsluiten. De praktijk heeft de afgelopen jaren echter laten zien dat er helemaal geen sprake is van overeenstemming tussen de verzekeraar en de aanbieder, zoals genoemd in de conceptwettekst.

 

Kwaliteitsstatuut borgt kwaliteit
Bovendien maakt de aanbeveling van de Commissie Meurs -om de kwaliteit van de zorg al bij de poort voor een groot gedeelte te garanderen via een kwaliteitsstatuut- het genoemde wetsvoorstel overbodig. Onverantwoorde groei van veelsoortige toetreders wordt hiermee aan banden gelegd. Ook het bestaande zorgaanbod gaat door de zeef van het kwaliteitsstatuut via gericht toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Kortom, er vindt opschoning plaats aan de poort, door de professionals zelf. Op deze manier worden kwaliteit en daarmee kosten via een kwaliteitsstatuut geborgd.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer