Over de LVVP

LVVP teleurgesteld over advies Opleidingsraad: richting is goed, uitwerking kan beter

LVVP teleurgesteld over advies Opleidingsraad: richting is goed, uitwerking kan beter

11-11-2021 Print

De LVVP heeft gereageerd op het voorgenomen advies met de titel ‘Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: Voor een leven lang bekwaam’. Dit advies van de Opleidingsraad van de FGzPt vloeit voort uit het programma adaptieve psychologische vervolgopleidingen (APV). De Opleidingsraad van de FGzPt heeft het programma APV een jaar geleden opgezet om te komen tot een nieuwe opzet en een andere invulling van de psychologische opleidingen.

De adviezen van de APV gaan onder andere over de directe instroom vanuit de universitaire master naar de gz-opleiding, erkenning van verworven competenties, de verbreding van de opleiding tot gz-psycholoog, het regionaal organiseren van de praktijkopleiding, strengere eisen aan praktijkopleidingsinstellingen.

De reactie van de LVVP is gebaseerd op de volgende uitgangspunten

  • Het voorstel van de gezamenlijke beroepsverenigingen voor de nieuwe beroepenstructuur moet uitgangspunt zijn.
  • De patiënt heeft recht op een gekwalificeerde behandelaar, we doen geen concessies op de kwaliteit van behandelaren.
  • Vrijgevestigde praktijken zijn een prima opleidingsplek, er mogen geen oneigenlijke drempels worden opgeworpen om te voorkomen dat mensen hun opleiding daar deels volgen.
  • Breed opleiden houdt wat ons betreft ook in: ervaring opdoen in de vrijgevestigde praktijk.
  • Samenwerking met andere regionale zorgaanbieders is nodig voor een goede opleiding.
  • Voor vrijgevestigde praktijken is het organiseren van een opleidingsplek heel veel werk, het centraal werkgeverschap draagt bij aan het verminderen van de administratieve belasting.

 

De Opleidingsraad van de FGzPt heeft er echter tot onze grote teleurstelling voor gekozen om alle reacties van de bij het APV betrokken organisaties (opleidingsinstituten, beroepsverenigingen, brancheverenigingen) naast zich neer te leggen en hun advies ongewijzigd aan staatssecretaris Blokhuis te overhandigen.

Het volledige advies van de Opleidingsraad vindt u hier, onze reactie daarop vindt u hier.

Ook interessant

Reminder: call for abstracts LVVP-congres 20 mei 2022

Zorg voor de toekomst. Dat is het thema van het congres dat de LVVP op 20 mei 2022 organiseert. We zijn op ...

Lees meer

30 november 2021: webinar model prestatiecodes jeugd

Op dinsdag 30 november vindt van 10.00 – 11.30 uur het webinar model prestatiecodes jeugd plaats. Het webinar is gratis toegankelijk en bedoeld voor ...

Lees meer