Over de LVVP

LVVP verontrust over maximale vergoeding voor ggz door ONVZ

LVVP verontrust over maximale vergoeding voor ggz door ONVZ

27-08-2020 Print

De LVVP krijgt veel vragen van leden over berichtgeving van ONVZ dat deze met ingang van 2021 een maximale vergoeding biedt voor ggz. Dit geldt voor zorgverleners die geen contract hebben met ONVZ. Niet alleen de LVVP, ook andere partijen laten weten dit zeer verontrustend te vinden. We vragen ons af of dit zomaar kan, onder andere gezien de recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarnaast beraden we ons op de afspraken voor premiekorting op de ONVZ-restitutieverzekering die wij als LVVP gemaakt hebben. Hierover willen we met ONVZ in gesprek.

Reactie van ONVZ op onze vragen
We hebben ONVZ naar aanleiding van hun beslissing twee vragen voorgelegd, waarop ONVZ heeft gereageerd:

Uit de informatie maken we op dat ONVZ niet langer een restitutiepolis hanteert, wat betreft de ggz. Is die constatering juist en gaat ONVZ dat ook zo communiceren?
“Voor ggz (en wijkverpleging) voeren we vanaf 1 januari 2021 inderdaad maximale vergoedingen in voor zorg bij zorgverleners die geen contract met ons hebben. Dit vervangt de huidige restitutievergoeding voor die 2 zorgsoorten. Voor alle andere zorgsoorten hebben onze verzekerden nog steeds volledige vrije zorgkeuze. Wij hebben onze verzekerden en relaties hier, zoals u weet, inmiddels over geïnformeerd. Deze wijziging zullen zij vanaf 12 november ook terugzien in onze polisvoorwaarden voor 2021.”

Het is niet duidelijk hoe hoog de maximale vergoeding is en of deze voor de gehele ggz geldt of voor bepaalde delen daarvan. Kunnen jullie duidelijkheid geven op dit punt?
“De maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg gelden voor zowel de generalistische basis-ggz als de specialistische ggz, die de basisverzekering vergoedt. Vanaf 12 november 2020 zijn de maximale vergoedingen te vinden op vergoedingen.
De tarieven 2021 voor gecontracteerde zorg zijn vastgesteld. Deze worden echter niet extern gedeeld. Als een zorgaanbieder een aanbod krijgt voor een overeenkomst, zit daar ook een tarieflijst bij. We verwachten volgende week alle contracten te hebben verstuurd. Wel kunnen we aangeven dat de tarieven 2020 (die voor VRZ Zorginkoop golden) geïndexeerd zijn om te komen tot de tarieven 2021. Hierbij is gebruik gemaakt van landelijke indexatie-cijfers.”

Tot zover de reactie van ONVZ. Overigens is bekend dat de tarieven van VRZ voor 2020 op 90% liggen (waarvan niet-gecontracteerden dan 70-75% krijgen).

We zijn er nog niet gerust op
De tekst van ONVZ maakt ons er niet geruster op. Samen met andere partijen vragen we ons sterk af dit wel kan, gezien de recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die stelt dat uitgangspunt bij een restitutiepolis is dat de nota van de zorgaanbieder volledig wordt vergoed. Bovendien is het kwalijk dat de ggz en de wijkverpleging – alweer – op een hoop worden gegooid en geframed worden als (te) duur, terwijl uit alle onderzoeken blijkt dat de hoge kosten met name te relateren zijn aan de verslavingszorg. Daarnaast vragen we ons af of de nieuwe regel ook gaat gelden voor lopende behandelingen c.q. vervolg-dbc’s.
De LVVP heeft afspraken over premiekorting voor leden op de zorgverzekering van ONVZ. Leden stellen ons hier nu vragen over. Wij vinden de vragen terecht en wij beraden ons hier nu op.

Stimuleren van contracteren?
In het hoofdlijnenakkoord voor de ggz hebben partijen afgesproken om het sluiten van contracten te stimuleren. In de praktijk komt dit vaak neer op het afstraffen van ongecontracteerd werken, zo blijkt ook weer uit bovenstaand voorbeeld. Maar ook het feit dat de tarieven voor ongecontracteerde zorg te laat bekend gemaakt worden en dat meerjarencontracten in jaar 2 niet mee-geïndexeerd worden, werken hier niet aan mee.

Tarieven ongecontracteerde zorg te laat bekend
Stel, u wilt een contract sluiten met ONVZ. U geeft aan dat u graag een aanbod wilt ontvangen. In het aanbod staat een tarief genoemd, dat een percentage is van de maximum NZa-tarieven die later in het jaar bekend gemaakt worden. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, wilt u ook weten wat het tarief is als u ongecontracteerde zorg zou leveren. Daar zit ‘m nu het probleem: op het moment dat u het contract tekent, is het tarief voor ongecontracteerd werken nog niet bekend. U kunt dus nooit een goede afweging maken of u wel of geen contract wil sluiten.

Meerjarencontracten
Een van de manieren om het sluiten van contracten te stimuleren, is het aanbieden van meerjarencontracten. Helaas blijkt ook dit meer een maatregel voor de bühne: de tarieven worden in jaar twee namelijk niet mee geïndexeerd. Het tarief dat u krijgt aangeboden, is een percentage van het maximum NZa-tarief; over jaar twee geldt dan exact hetzelfde nominale bedrag. Er wordt dan dus niet meer gewerkt met een percentage van het (in het volgende jaar geïndexeerde) maximum NZa-tarief. Dit vinden wij een kwalijke zaak.

LVVP zegt vertrouwen in werkgroep op
Omdat er naar onze mening te weinig vorderingen gemaakt worden bij het stimuleren van contracteren, heeft de LVVP onlangs het vertrouwen in de werkgroep stimuleren contracteren opgezegd en dit aan staatssecretaris Blokhuis laten weten.

Ook interessant

Maximumtarieven baseren op gemiddelde kosten leidt tot race-to-the-bottom

LVVP niet in beroep tegen kostprijsonderzoek NZa Onlangs werd bekend dat ons bezwaar tegen het kostprijsonderzoek van de NZa is ...

Lees meer

Invoering Zorgprestatiemodel weer een stap dichterbij

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaar; de besluitvorming is in ...

Lees meer