Over de LVVP

LVVP verzoekt CIBG om herziening verantwoordingsplicht groepspraktijken

LVVP verzoekt CIBG om herziening verantwoordingsplicht groepspraktijken

04-02-2016 Print

Op 25 mei jl. zonden wij een brief aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) waarin wij dringend aandacht vragen voor de groepspraktijken van vrijgevestigde ggz-aanbieders die kinderen en jongeren behandelen in het kader van de Jeugdwet. Wij vernemen van deze groep LVVP-leden namelijk verontrustende berichten dat het CIBG vrijgevestigde groepspraktijken verplichtstelt om een jaarverantwoording af te leggen. Zij worden door het CIBG kennelijk gezien als instelling, waardoor zij een verantwoordingsplicht hebben. Solopraktijken zijn hiervan vrijgesteld.

Voor de betreffende groepspraktijken betekent dit een forse toename van administratieve lasten. Wij vinden dat onacceptabel, omdat vrijgevestigde groepspraktijken in bijna alle gevallen zodanig zijn georganiseerd dat de zorgaanbieders ieder voor zich zelfstandig werkzaam zijn. Zij delen met meerdere collega’s eenzelfde pand, receptie of iets van dien aard, maar zijn werkzaam voor eigen risico en eigen rekening en hebben zich daarvoor georganiseerd in een vof, kostenmaatschap of een besloten vennootschap. Hiermee blijft deze groep echter bestaan uit vrijgevestigd werkzame ggz-professionals en dienen zij dan ook als zodanig te worden beschouwd en beoordeeld.

Wij hebben het CIBG dringend verzocht om de betreffende vrijgevestigde professionals in verband met de gestelde termijn van 1 juni a.s. met spoed vrij te stellen van de jaarverantwoording. Wij pleiten ervoor om de wetgeving op dit onderdeel naar analogie van de Zorgverzekeringwet vorm te geven en acht te slaan op de indeling in het modelkwaliteitsstatuut, dat de vrijgevestigde praktijk helder afbakent van de instelling, respectievelijk in sectie II of III.
We houden u op de hoogte!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer