Over de LVVP

LVVP-visitatie bij Zilveren Kruis goed voor 95% vergoeding in contract gb-ggz

LVVP-visitatie bij Zilveren Kruis goed voor 95% vergoeding in contract gb-ggz

04-02-2016 Print

Zoals u weet hebben zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en VGZ in hun contract opgenomen dat zij deelname aan het keurmerk van de stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG) honoreren met een verhoging van 3-15% van het basistarief. De zorgverzekeraars creëren hiermee een exclusiviteit van een commerciële partij als KiBG waarin, naast een aantal grote instellingen de genoemde drie zorgverzekeraars in het bestuur participeren. Inmiddels heeft Zilveren Kruis ons laten weten de LVVP-visitatie in het gb-ggz-contract te honoreren met een vergoeding van 95% als gelijkwaardig alternatief naast KiBG. Wij waarderen dit beleid van Zilveren Kruis zeer vanwege de overlap tussen de LVVP-kwaliteitscriteria en de normen van KiBG. Zilveren Kruis biedt een vergoedingspercentage van 85% voor een contract in de gespecialiseerde ggz.

Uit onze analyse van de KiBG-normen concluderen wij dat LVVP-leden aan deze normen voldoen vanwege het eigen kwaliteitsstatuut, het LVVP-visitatiecertificaat en het bewijs voor gebruik van e-health. KiBG biedt naast deze normen ook spiegelinformatie zodat benchmark kan plaatsvinden. Omdat deze spiegelinformatie is gebaseerd op declaratiegegevens van zorgaanbieders die de genoemde zorgverzekeraars beschikbaar stellen aan KiBG, hebben we CZ en VGZ gevraagd de spiegelinformatie eveneens ter beschikking te stellen aan de LVVP-leden.

 

CZ heeft ons inmiddels laten weten nader met de LVVP te willen onderzoeken of het door ons geboden alternatief gelijk kan worden beoordeeld aan de eisen van KiBG. CZ stelt daarom voor om op korte termijn een tripartite overleg LVVP-CZ-KiBG te hebben. Om te voorkomen dat de doorlooptijd van dit overleg vrijgevestigden belemmert om binnen de deadline voor contractering te blijven, verruimt CZ deze deadline tot het overleg heeft plaatsgevonden. Hierbij houdt CZ uiteraard wel rekening met het moment waarop zij verzekerden moeten informeren over wie zij voor 2017 hebben gecontracteerd.  

 

VGZ heeft negatief op ons verzoek gereageerd, waardoor wij ons genoodzaakt voelen vervolgstappen te ondernemen. We informeren u hier in een latere fase over.

Wat houdt het keurmerk in
KiBG stelt negen kwaliteitsnormen centraal die tezamen het keurmerk vormen. Zorgaanbieders die een contract afsluiten met KiBG betalen een fee en moeten voldoen aan de gestelde normen. Vervolgens ontvangen deze zorgaanbieders via het contract met de zorgverzekeraar een opslag op het basistarief. Echter, aanbieders kunnen ook op een andere manier, die administratief minder belastend is, aantoonbaar aan deze normen voldoen. Een contract met KiBG is een eis die lastenverzwarend is voor de zorgaanbieder en die bovendien leidt tot hogere kosten.

Informatie op Mijn LVVP over werken met of zonder contracten
Evenals vorige jaren heeft de LVVP voor haar leden informatie verzameld over het werken met of zonder zorgcontracten. We staan daarbij uitgebreid stil bij relevante onderwerpen voor de vrijgevestigde ggz-praktijk in 2017: het zorginkoopbeleid 2017 van de diverse zorgverzekeraars voor sectie II van het kwaliteitsstatuut (vrijgevestigden), het contractenoverzicht waarin de zorginkoopspecificaties 2017 van de diverse  zorgverzekeraars zijn verwerkt, de contractering per 2017 voor groepspraktijken die vallen onder sectie III van het kwaliteitsstatuut (instellingen). Verder ook informatie voor nieuwe praktijkhouders en informatie over het werken zonder contracten. U vindt deze informatie op Mijn LVVP, het ledendeel van onze site, waar u tevens uitgebreide en ondersteunende informatie  vindt voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer