Over de LVVP

LVVP-visitatie nu ook geaccrediteerd voor eerstelijnspsychologen

LVVP-visitatie nu ook geaccrediteerd voor eerstelijnspsychologen

04-02-2015 Print

De visitatie van de LVVP is sinds de start in 2009 geaccrediteerd door de FGzPt. Ook het NIP heeft nu in de herregistratie-eisen voor eerstelijnspsychologen (ELP) opgenomen dat de LVVP-visitatie wordt geaccrediteerd (voor 10 punten) als onderdeel van de facultatieve activiteiten. Daarvoor dient u het LVVP-visitatiecertificaat te uploaden in PE-online, waarna het door de registratiecommissie wordt geaccepteerd. Voor meer informatie over de herregistratie ELP klik hier.

U kunt zich nog opgeven om in het najaar van 2015 te worden gevisiteerd. Aanmelden kan door in te loggen op Mijn LVVP, het besloten ledendeel van onze site, vervolgens te klikken op de blauwe knop ‘vind Informatie’ en vervolgens op ‘aanmelden visitatie’. U kiest zelf een groep uit, waarvan de regio en de data u het beste schikken. Voor eventuele vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met Mariska Koperdraad via m.koperdraad@lvvp.info of 030-2364338.

 

De LVVP hecht waarde aan transparantie van kwaliteit en wil zich daar samen met de leden voor inspannen. De voor LVVP-leden verplichte vijfjaarlijkse visitatie is daar een van de mogelijkheden toe. De kwaliteitscriteria zijn daarbij de toetssteen, omdat daarin alle wet- en regelgeving is vervat die van belang is voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. Na afloop van de visitatie ontvangt u als lid een certificaat waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitscriteria.

 

Intercollegiale procedure

De eerste vijfjaarlijkse visitatieronde bestaat uit twee voorbereidende bijeenkomsten en een visitatiedag; de tweede en volgende vijfjaarlijkse visitatierondes bestaan uit één voorbereidende bijeenkomst en een visitatiedag. Aan de hand van vragenlijsten in ADAS (het online visitatieprogramma dat we hierbij gebruiken), wordt uw praktijkvoering in een groep met 6 tot 8 collega’s besproken. De bijeenkomsten en de visitatiedag vinden plaats in de praktijk van een van de deelnemers. De voorbereidende bijeenkomsten zijn intercollegiaal van opzet en vinden plaats zonder visiteurs, aan de hand van een visitatieprotocol. De visitatiedag wordt begeleid door twee visiteurs; dit zijn LVVP-leden die tot visiteur zijn opgeleid. Naast een groepsbijeenkomst, worden die dag twee praktijken bezocht.

Zoals gezegd is de LVVP-visitatie intercollegiaal van opzet en is daardoor geen controlerend maar een lerend middel. Leden bespreken onderling elkaars praktijkvoering, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om zaken te verbeteren en aan te passen. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van een verlengde visitatie, een coachingstraject en/of een hervisitatie. Veel LVVP-leden zijn reeds gevisiteerd en zijn enthousiast, ook als zij er voordien tegenop zagen. Zij hebben het gevoel dat het traject heeft bijgedragen aan de kwaliteit van hun praktijkvoering. Enkele opmerkingen: “Het visitatietraject helpt om te reflecteren op mijn dagelijkse praktijkvoering”, “ik heb meer kennis gekregen van wat de kwaliteit bevordert en meer aandacht voor deze aspecten van de praktijkvoering” en “het is een hernieuwde bewustwording van het werk, een doorbreking van automatismen die er in de loop van jaren ingeslopen zijn”.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer