Over de LVVP

LVVP voert gesprekken met Kamerleden over knelpunten (jeugd-)ggz

LVVP voert gesprekken met Kamerleden over knelpunten (jeugd-)ggz

04-02-2016 Print

De afgelopen weken heeft de LVVP afzonderlijke gesprekken gevoerd met Kamerleden van CDA, VVD, D66, SP en GroenLinks. Wij hebben daarbij onder meer aandacht gevraagd voor de forse toename van de administratieve lasten vanwege met name het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars en gemeenten. Ook is er gesproken over de introductie van het kwaliteitsstatuut, de LVVP-leveringsvoorwaarden, de nadelige gevolgen van omzetplafonds voor zowel patiënten als zorgaanbieders, en het functioneren van de poh-ggz. Tevens hebben wij de problemen benoemd die onze leden ervaren in de jeugd-ggz, zoals ingewikkelde inkoopprocedures, schending van de privacy en het niet kunnen declareren van nota’s.

Alle Kamerleden toonden betrokkenheid en gaven aan de kwesties te betrekken bij het Algemeen Overleg over de ggz dat plaatsvindt op donderdag 26 mei. We stuurden Kamerleden overigens al eerder een brief waarin de genoemde punten uitgebreid worden toegelicht, als ook afschriften van brieven die recentelijk zijn gestuurd aan de minister, ZN en de NZa.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer